El Parlament insta l’Estat a no modificar l’elecció de batles sense consens

La Comissió d’Assumptes Institucionals aprova parcialment una iniciativa del Grup MÉS per rebutjar la modificació electoral del PP per permetre l’elecció de batles sense majoria democràtica.

El Parlament va aprovar ahir, parcialment, una proposta del Grup Parlamentari MÉS per rebutjar la modificació electoral promoguda pel Govern espanyol (PP) per permetre l’elecció de batles sense majoria democràtica. La iniciativa ha estat defensada pel diputat Nel Martí.

urna

El primer punt de la proposició no de llei ha estat aprovat per unanimitat amb la redacció següent: “El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol proposta de reforma electoral que no es faci amb l’objectiu de donar major participació, eficàcia, eficiència i transparència a les institucions democràtiques”.

El segon punt també ha estat aprovat per unanimitat, amb la redacció original: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a no promoure cap modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General sense consens”.

Els punts quart i cinquè han estat unificats en un únic punt que ha estat aprovat amb el suport de tots els grups i que insta el Govern de les Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral encaminada a reduir les despeses electorals i a garantir la transparència dels comptes dels partits.

Finalment, el PP ha rebutjat el punt tercer, en el qual el Grup MÉS proposava eliminar el tall electoral del 5% per accedir al Parlament.

Biel Barceló ha saludat la rectificació del PP i l’ha instat a retirar la proposta d’elegir els batles sense una majoria suficient, ja que “no compta amb consens i la seva aprovació suposaria un clar retrocés democràtic”.

Proposició de llei del Grup MÉS:

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=63348&camp=high