El Parlament reclama, a proposta de més, un règim especial de renovables per Balears

La Comissió d’Economia del Parlament ha debatut avui dues propostes del Grup MÉS en matèria d’energia, defensades pel diputat David Abril. La primera, relativa al nou cable d’un GigaWatt amb el qual Red Eléctrica Española vol connectar les Illes amb la península, que plantejava condicionar aquest cable a la consecució d’objectius i accions concretes en matèria d’energies netes a les Illes Balears.
“Quin sentit té que es faci aquest cable si no és per acompanyar un nou Pla Director que es plantegi clarament els objectius 20-20-20 establerts per la UE?” (20% de generació amb renovables, 20% d’estalvi energètic i 20% de reducció d’emissions de CO2 per a 2020), ha plantejat el diputat del Grup MÉS. Abril ha acusat d’incoherent el grup del PP, ja que “l’altre dia a la sessió de control s’auto-demanaven al Govern si pensava complir amb aquests objectius i el Conseller va dir que sí… Com ho pensen fer i perquè ara voten en contra, només dos dies després?”.
David Abril ha recordat que canviar el model energètic en favor d’un model basat en energies netes és estratègic en clau tant econòmica com ecològica, i que el cable pot servir a aquest objectiu o a un altre molt diferent, com ara fer part del joc d’especulació i la brega entre grans companyies, en aquest cas Endesa i Red Eléctrica, enfrontades per aquesta qüestió.
L’únic punt aprovat de la proposta (amb el vot favorable del PP) consistia en instar el Govern de l’Estat a establir un règim especial per a les energies renovables per a les Illes Balears, tal i com tenen a les Canàries des de fa anys.

El PP nega la realitat de moltes famílies: “la pobresa energètica no existeix”

D’altra banda, s’ha debatut també una proposta del Grup MÉS per prevenir i mitigar la pobresa energètica, una qüestió que segons Abril, “per al PP és com el canvi climàtic per al primo de Rajoy: neguen que existeixi i remeten a la millora de l’economia gràcies al reformisme del PP, que redueix la pobresa”.
Negar la realitat, segons el Grup MÉS, no és anar per bon camí, sobretot quan parlam de temes seriosos com aquest i de noves categories, com la pobresa energètica, que gràcies a la crisi i sobretot a l’augment exponencial dels preus del gas i l’electricitat en els darrers anys han posat a moltes famílies en una situació en què no poden assumir ni tan sols tenir encesos els calefactors en època hivernal.

La proposta del Grup MÉS defensava una moratòria en el tall de subministrament a les famílies sense recursos per part de les companyies elèctriques que operen a Balears, així com una congelació de tarifes per enguany, mentre es treballa per una reforma del sector “que realment permeti a la gent viure dignament, accedir a uns mínims vitals en matèria de consum energètic, en uns moments en què les grans multinacionals de l’energia s’estan forrant a costa de tots nosaltres”.

Adjuntam el text de les dues proposicions no de llei debatudes a la Comissió d’Economia del Parlament.
20131115_pnl_cable 20140131_pnl_pobresa_energetica

20140131_pnl_pobresa_energetica