El Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua un compromís del PSM Més per Menorca i una corresponsabilitat de les administracions i de cada un de nosaltres.

“Cada litre d’aigua ben gestionat és un litre d’aigua que no es malgasta”

El Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua un compromís del PSM Més per Menorca i una corresponsabilitat de les administracions i de cada un de nosaltres.

Des del PSM Més per Menorca, celebrem l'aprovació inicial del Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua, un pas essencial cap a la protecció i utilització responsable a Ciutadella d'aquest recurs bàsic i escàs però imprescindible per viure.
Aquest Pla representa un esforç coordinat i compromès amb la ciutadania i altres agents implicats, reconeixent que la gestió de l'aigua és una tasca constant i responsabilitat de tothom i conscients de la seva transcendència i dels desafiaments futurs que ens depara l'escassetat d'aigua.
És per açò, que l'anterior equip de govern municipal, liderat pel PSM Més per Menorca, va assumir la responsabilitat d'elaborar el Pla de Gestió sostenible de l'aigua que s'ha aprovat inicialment al plenari de dia 20 de juliol del 2023 amb el suport dels regidors i regidors del PSM Més per Menorca.
El Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua representa un marc estructurat per definir un calendari d'actuacions necessàries, moltes de les quals ja estaven contemplades i posades en pràctica per l'anterior equip de govern, com aconseguir importants avenços en la reducció de fuites, amb una notable disminució d'un 30% en les pèrdues d'aigua potable al nostre municipi o la millora d'infraestructures de la xarxa d'aigua potable.
En paraules de M. Jesús Bagur, portaveu del PSM Més Per Menorca: "Cada litre d'aigua ben gestionat és un litre d'aigua que no es malgasta. La gestió de l'aigua és una responsabilitat de les administracions, però també una corresponsabilitat de la ciutadania, de les empreses i de l'activitat econòmica, de les entitats, dels vesins i vesines que vivim tot l'any a Ciutadella o de les persones que ens visiten".
Executar el pla de gestió sostenible de l'aigua era i és un dels compromisos del PSM Més per Menorca com a una eina indispensable per afrontar els reptes que ens planteja el futur i serà un recordatori constant de la necessitat de continuar treballant en la millora i eficiència dels nostres recursos hídrics.
Des del PSM Més per Menorca estarem atents a la gestió d'aquest pla per part dels actuals responsables de l'Ajuntament i continuarem duent a terme propostes encaminades a assegurar un futur sostenible i pròsper en matèria d'aigua i altres recursos essencials a la nostra ciutat, tal com ens vam comprometre amb els vesins i vesines de Ciutadella.

Notícies relacionades