El pla insular de costa, un exemple de les contradiccions del PP

En el ple del Consell Insular de Menorca del passat 17 d’octubre, el conseller d’Ordenació del Territori, Cristóbal Huguet, va atacar la feina feta per l’anterior equip de govern format per PSOE i PSM per a la realització del Pla Insular de la Cosa, Pla que va qualificar, literalment, d’“experiment amb gasosa”. Per això, va deixar clar que el PP no pensa continuar amb la feina feta en aquest sentit.

Tanmateix, aquestes paraules entren en clara contradicció amb el que el PP va argumentar, en el Consell Executiu de dia 29 d’agost passat, en aprovar un conveni amb
l’Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (ASMEN) i l’Asociación Patronal de Empresas de Actividades Náuticas (APEAM) per a la cessió de l’ús dels punts d’atracament de la costa de Menorca. En aquest cas, es veu clarament que empren el PIC per justificar aquest ajut.

En el conveni es diu, textualment:

ANTECEDENTS

Segon. El Consell Insular de Menorca té adjudicada la redacció del Pla insular de la costa de Menorca (PICM), com a part de la Proposta d’Estratègia per a la Sostenibilitat de la Costa.

Cinquè. La millora de les condicions de seguretat per a les persones i les embarcacions en els punts d’embarcament existents des de fa molts d’anys és un objectiu del PICM.

Sisè. Les patronals ASMEN i APEAM gestionen des de l’any 2000, en nom de les empreses d’excursions marítimes associades, els punts d’atracament per a l’embarcament i desembarcament de passatgers de la costa sud de Menorca amb la deguda autorització per part de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, d’acord amb el Pla d’usos d’excursions marítimes de la costa sud de Menorca, elaborat el mateix any 2000.

Setè. Durant l’any 2010, i fruit de l’acord entre les empreses usuàries dels punts
d’atracament i el Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca, es revisà el pla d’usos abans esmentat, per a la seva inclusió en el Pla insular de la costa, i com a conclusió s’elaborà un nou pla d’usos que regula l’ús concret per les empreses dels punts habilitats, el qual s’adjunta.

I com a resultat d’aquests antecedents establim aquest conveni d’acord amb els següents PACTES:

Primer. Objecte
L’objectiu d’aquest conveni és la col•laboració entre el CIM i les associacions ASMEN i APEAM per a la cessió de l’ús dels punts d’atracament que es contenen en el Pla d’usos
dels punts d’atracament de la costa de Menorca 2010 i millorar la seguretat per a les
35 persones i les embarcacions en els punts d’embarcament i desembarcament de les excursions marítimes a les platges relacionades al projecte tramitat davant la Demarcació de Costes.

Sembla evident, per tant, que el conveni se signa en base a dos objectes:
1-La cessió de l’ús dels punts d’atracament que es contenen en el Pla d’usos
dels punts d’atracament de la costa de Menorca 2010.
2- Per millorar la seguretat per a les 35 persones i les embarcacions en els punts d’embarcament i desembarcament de les excursions marítimes a les platges relacionades al projecte tramitat davant la Demarcació de Costes, objecte NOMÉS JUSTIFICAT PEL PIC.

Així, el PIC que a final d’agost servia per justificar una part d’un ajut tan important, ara ha esdevingut un “experiment amb gasosa”. Des del PSM més Menorca ens demanam a què obeeix aquesta contradicció tan evident i aquest canvi d’opinió en pocs mesos.