Transparència i diàleg per a la modificació puntual del PTI

El que havia de ser una modificació puntual del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Menorca anunciada pel Partit Popular al seu programa electoral ha acabat amb el desestiment de tot el pla, per procediment d’urgència i coartant la possibilitat de debat i informació als partits de l’oposició.

Amb aquest antecedent, i davant l’anunci a través dels mitjans de comunicació de la voluntat del PP de dur a terme “modificacions puntuals” del Pla Territorial Insular a principi del 2012, el PSM més per Menorca reclama la transparència i el diàleg necessari per modificar l’únic instrument d’ordenació territorial d’àmbit insular.

Per aquest motiu, la consellera menorquinista, Maite Salord, ha presentat una proposta d’acord davant el ple del Consell Insular instant a l’equip de govern, i concretament el Conseller d’Ordenació del Territori, a informar els partits de l’oposició sobre les modificacions puntuals del PTI que han anunciat per premsa, dins el marc d’una convocatòria extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia, Territori i Serveis Generals. Donat que s’han anunciat les modificacions del PTI per a principi d’any, el PSM més per Menorca veu necessari convocar aquesta reunió abans que acabi el mes de novembre.
Des del PSM més per Menorca es reafirma la vàlua de l’esperit del PTI com a eina fonamental per equilibrar preservació natural, desenvolupament econòmic i qualitat de vida. De fet, durant la campanya electoral, Maite Salord va assegurar que “el PTI és una eina imprescindible per dur a terme aquest ús sostenible i ordenat del territori, i si bé esteim disposat a xerrar de la seva revisió, ha de ser sempre des del respecte absolut a la filosofia amb què va néixer”.