El PP mostra el llautó al Parlament: no vol renunciar a privilegis

imatge del parlament
El PP ha rebutjat en el Parlament una proposta del Grup MÉS per tal que els diputats no poguessin cobrar dos sous alhora (el sou públic i ingressos privats). Des de la coalició proposaven modificar el reglament del Parlament en el punt referit a la retribució dels diputats, per eliminar la figura de la “dedicació plena”. Aquesta figura és un subterfugi que permet que alguns diputats del PP i del PSOE puguin cobrar el sou de parlamentari i, a més, percebre ingressos procedents d’activitats privades.

La proposta pretenia que els diputats només poguessin tenir dues possibles retribucions: la dedicació exclusiva (que implica la incompatibilitat del sou públic amb ingressos privats) i la retribució per dietes d’assistència als actes parlamentaris. La proposta incloïa que el president o presidenta del Parlament, així com els portaveus dels grups, estaran obligats a dedicar-se en exclusiva a les tasques parlamentàries. I a més proposava que es limitassin les dedicacions exclusives, tot garantint uns mínims per grup per tal de permetre desenvolupar als diferents grups la tasca de control al Govern.

Nel Martí assenyalen que “al PP se li ha vist el llautó: per una banda proposen reduir diputats al Parlament amb l’excusa de reduir la despesa, però a l’hora de la veritat voten en contra de renunciar als seus privilegis. Diuen una cosa per quedar bé de cara a la galeria, però voten una altra de ben diferent”.

El Grup MÉS s’ha manifestat contrari a reduir la representativitat popular i la pluralitat política del Parlament. I, al mateix temps, ha estat l’únic grup que ha presentat propostes concretes per reduir la despesa i per eliminar privilegis que encara mantenen diputats i diputades del PP i del PSOE.

Proposta de modificació del reglament del Parlament per regular les retribucions dels diputats20130919_modificacio_reglament_pib_dedicacions_exclusives