Plenari del mes de març al Consell Insular de Menorca: proposta d’acord, interpel·lació i preguntes

Proposta d’acord

El passat dilluns 17 de març al plenari del Consell Insular de Menorca el grup PSM Més per Menorca va presentar una proposta de modificació de la legislació vigent sobre hidrocarburs per tal que qualsevol actuació en aquest àmbit requeresqui, a més del perceptiu informe ambiental positiu, l’informe favorable dels òrgans de govern de les comunitats autònomes afectades, i en el cas concret de les Illes Balears, també el dels Consells Insulars.

Des del PSM Més per Menorca entenem que la societat balear, i especialment la menorquina, tenen una posició unànime en contra de les prospeccions d’hidrocarburs (petroli i gas) que es volen realitzar a la Mediterrània, ja que aquestes poden tenir una repercussió molt desfavorables tant des del punt de vista ecològic com l’econòmic. Des del nostre grup entenem que tal i com marca l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, tant el Govern com els Consells formen part del sistema autonòmic institucional i per tant la seva opinió ha de ser escoltada.

La proposta presentada per la Consellera Maite Salord va rebre el suport dels altres dos grups que formen part del plenari del CIMe, el PP i el PSOE. Una vegada més tots els grups polítics amb representació al CIMe s’uneixen de forma unànime per posicionar-se en contra de les prospeccions a la Mediterrània.

Interpel·lació

La Consellera Maite Salord va interpel·lar al Conseller de Cooperació Local, el Sr. Juanjo Pons sobre la valoració del funcionament del Servei de neteja de platges. En aquesta interpel•lació la Consellera Salord va demanar si es modificaria durant l’any 2014 el contracte que té vigent l’actual empresa fins l’any 2015. També va demanar explicacions concretes sobre la freqüència de neteja en determinades platges i sobre l’augment de medis mecànics en la realització d’aquestes.

El Conseller Pons va valorar que el Servei de neteja de platges funcionava molt bé, ja que la satisfacció dels usuaris era molt bona, i com a dades va explicar que s’han reduït els costos per alguns convenis externs (com amb ABAQUA per retirar fems dels mar), que al 2013 es va recollir més fems que al 2012 i que les noves tecnologies permeten actuar amb més eficàcia.

Des del PSM Més per Menorca entenem que la reducció d’un 15% en el pressupost del Servei de neteja de platges afecta de forma directa al servei, ja que la reducció de neteja manual, la supressió d’un equip durant la temporada baixa, la reducció de la neteja en platges de més difícil accés, l’augment de la neteja mecànica en platges verges, els majors efectes sobre els sistemes naturals i la supressió de la direcció tècnica (que ara fa un funcionari que el CIMe ja tenia) fan que l’actual servei hagi perdut qualitat, fet que pot perjudicar la imatge de Menorca Reserva de Biosfera.

Preguntes

Es va demanar a l’equip de govern del CIMe el motiu pel qual dels 1.000 llibres de Menorca Reserva de Biosfera, 750 eren en castellà i 250 en anglès. El President Santiago Tadeo va contestar que només es van demanar en aquests dos idiomes perquè s’havien esgotat i no volien tenir molt estoc de llibres acumulat. Actualment i de forma aproximada queden uns 700 en castellà, uns 200 en anglès i uns 170 en català.

També es va demanar a la Consellera de Cultura, la Sra. Maruja Baillo quines gestions s’havien fet per poder reclamar l’1% de les obres del Dic de Ciutadella que s’havien de destinar a millores per Menorca. La Consellera Baillo va respondre que aquesta partida no havia estat permesa pel Pacte, fet que la Consellera Salord va trobar estrany i que va fer que s’hagin de fer les pertinents consultes per poder esbrinar què ha passat amb aquests diners, ja que l’aprovació de les obres del Dic de Ciutadella es van fer sota el Govern de Jaume Matas.

Els documents presentats són els següents:

Proposta acord prospeccions

Interpel·lació neteja de platges

Pregunta llibres Menorca Reserva de Biosfera

Pregunta 1% Cultural