El PP es torna a alinear amb el franquisme al Parlament rebutjant una iniciativa del Grup MÉS per condemnar la dictadura franquista i per recuperar la memòria històrica democràtica a les Illes Balears.

La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament va rebutjar ahir, amb el vot en contra del PP, una proposició no de llei de la qual n’és ponent Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, per rebutjar la dictadura franquista i per recuperar la memòria històrica democràtica a les Illes Balears. El Grup MÉS lamenta que el PP rebutgi, una vegada més, condemnar el franquisme i s’alineï amb la dictadura.

Memòria Històrica

El primer punt de la iniciativa diu, textualment:

“El Parlament de les Illes Balears expressa de forma clara i inequívoca el seu rebuig i condemna al règim dictatorial del General Franco, així com de qualsevol manifestació política que en faci exaltació o el tengui com a referent”.

Nel Martí, respecte del vot del PP, ha afirmat: “lamentam no haver pogut consensuar una condemna d’uns fets del passat dels quals cap membre de la societat no en pot estar orgullós. Pensam que una societat s’ha de poder sentir orgullosa d’una tradició democràtica i parlamentària. No es pot admetre, de cap de les maneres, l’ús de la força per revertir el poder en un estat democràtic i de dret. Els canvis de govern i/o de règim només han de ser possibles per mitjà del vot lliure i de la democràcia”.

 

Text complet amb tota la iniciativa:

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=50768&camp=high

PNL per a la recuperació de la memòria històrica a les illes