PSM Més per Menorca ha presentat una iniciativa al Parlament per reprovar el Govern i la consellera Camps per la seva incapacitat de resoldre el conflicte educatiu

La iniciativa -proposició no de llei- es debatrà dimecres que ve, dia 28 de maig, en Comissió Permanent d’Assumptes Institucionals. S’adjunta la PNL.
Es demana el cessament de Camps

Per al PSM Més per Menorca i el Grup MÉS, el curs escolar 2013-14 a les Illes Balears va començar, s’ha desenvolupat i acabarà amb un nivell de crispació i de  conflictivitat com mai s’havia produït en la història democràtica a les nostres illes, amb una manifestació sense precedents contra la política educativa i lingüística del govern autonòmic.

Per als menorquinistes, molts han estat els motius d’aquesta mobilització (retard en el pagament als centres escolars, eliminació de programes de suport educatiu, retard i eliminació dels ajuts i beques a famílies, increment de ràtios a les aules, congelació salarial i eliminació de determinats complements, aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, etc.), però sense cap dubte la gota que ha fet vessar el tassó de la paciència en la comunitat educativa ha estat el decret de Tractament Integral de Llengües, juntament amb una política de manca de diàleg, i de menyspreu a l’educació i als docents. És una protesta contra el decret TIL però també contra la forma no dialogant de governar l’educació, una forma incompatible amb la consecució d’un educació de qualitat, equitativa i adequada al moment actual, que necessita sempre la complicitat del professorat i de tots els agents educatius.

El diputat Nel Martí

“La política educativa del Govern és una política per a vèncer, no per a convèncer”, diu Martí. “S’ha dissenyat i implementat un nou model educatiu fora del debat i estudi seriós, racional, fet sobre evidències pedagògiques no contractades”. Per al PSM Més per Menorca, els models educatius d’èxit exigeixen pactes socials amplis que perdurin en el temps. L’educació no es millora a cops de decret, perquè la realitat escolar és mes complexa. La política de la confrontació i el conflicte no són la solució. Cal un acord de mínims on tothom es pugui moure, i tenim en l’àmbit de l’ensenyament de llengües un element comú: tots estam d’acord a potenciar l’ensenyament de l’anglès a l’escola. Amb aquest objectiu comú, i aplicant la racionalitat pedagògica, ha de ser possible definir i implementar reformes consensuades i duradores que garanteixin que tots els alumnes acabin l’ensenyament obligatori amb un coneixement suficient d’anglès.

“El govern no ha aplicat ni el sentit comú ni el comú sentir de la població”, afirma Nel Martí. Per açò, una vegada enteim en el tram final del curs escolar, el PSM Més per Menorca (Grup parlamentari MÉS) demana al Parlament que expressi el seu rebuig al Govern per la manca de diàleg, per l’utilització dels serveis d’inspecció com si fossin uns serveis de la Gestapo, i per haver oblidat als alumnes més necessitats (nee i nese) de suport educatiu. MÉS vol que el Govern cessi a la consellera Camps per tal de què el proper curs sigui un curs per a l’esperança i la reconducció del conflicte avui enquistat que perjudica el futur de les noves generacions.

Els punts de resolució que es proposen en la proposició no de llei són literalment aquests:

1) El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les Illes Balears per la seva manca de diàleg i consens amb els agents educatius per a definir i planificar un nou model educatiu que cerqui la qualitat, i la igualtat d’oportunitats.

2) El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les Illes Balears per utilitzar els instruments d’orientació i de control de la Conselleria d’Educació, com el servei d’inspecció, com instruments de persecució política per a imposar un nou model lingüístic i d’ensenyament mal dissenyat, mal planificat i mancat de l’imprescindible diàleg entre administració i comunitat educativa.

La Consellera Camps

3) El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les Illes Balears per haver convertit el curs 2013-2014 en un “curs fracassat”, ple de conflictes i de malestar que han afectat directament el rendiment i l’èxit escolars, així com també el necessari prestigi del professorat i dels equips directius.

4) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a rectificar la seva política educativa i recuperar el diàleg amb els agents educatius per tal de definir un pacte i un model educatius perdurables en el temps.

5) El Parlament de les Illes Balears insta el President del Govern a cessar la Consellera d’Educació i tot el seu equip polític com a primera passa per a recuperar la confiança de la comunitat educativa, i obrir un procés de diàleg permanent que doni fortalesa i estabilitat al model educatiu de les Illes Balears.

 

PNL Reprovació Consellera Camps i Govern