El PP rebutja la proposta de revisió de la OSP Menrca-Madrid

De nou el PP de Menorca acota el cap davant la insensibilitat del Govern a la problemàtica del transport aeri de Menorca

El PP al Parlament de les Illes Balears, amb els diputats menorquins i el president Tadeo com a testimonis, va rebutjar la presa en consideració, dins el debat de la Moció del PSM Més per Menorca per a un transport aeri digne dut a terme ahir, d’una proposta de resolució amb el text següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a revisar la declaració d’obligació de servei públic per a la ruta Menorca-Madrid en el sentit de fixar un preus universals no superiors als 60 euros per trajecte, i establint un mínim de dos vols diaris amb horaris pactats amb el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears, tot en un context de mercat obert regit per les condicions abans exposades.

Aquesta proposta pretenia definir una posició unànime del Parlament per tal d’instar a Foment a revisar la OSP Menorca-Madrid en la línia del que ha defensat la Plataforma El Transport Aeri Ofega Menorca. El PP va impedir que fos incorporada a la resta de propostes de resolució.

Nel Martí, diputat menorquinista, lamenta la poca coherència del PP de Menorca, que diu una cosa al Consell i calla al Parlament. “El problema del transport aeri és molt complex, però el primer problema que tenim és la falta d’unitat i coherència política en un tema d’estat per a Menorca”.