El PP veta esmenes de MÉS a la reforma electoral de Bauzá

El PP veta 4 esmenes del PSM Més per Menorca a la reforma de la legislació electoral autonòmica que impulsa Bauzá

Nel Martí titlla el fet d’abús autoritari per part de qui pretén situar-se com a censurador en democràcia. “La censura a MÉS és una mostra del que pretén realment la reforma de la llei electoral: retallar en democràcia i control al Govern

MÉS demana que es paralitzi la tramitació de la reforma electoral

La Mesa de la Comissió d’Assumptes Institucionals ha eliminat del tràmit parlamentari les esmenes 8,9,14 i 15 (s’adjunta un resum del total d’esmenes presentades) que afecten a la Llei electoral dels consells insulars, i que pretenien equiparar la normativa electoral autonòmica amb l’insular. Concretament, eliminaven el tall del 5% per accedir al Consell i eliminava el mailing i la seva subvenció pública per a la convocatòria insular.

Parlament

Aquest acord de la Mesa s’ha aprovat amb els vots del PP, i amb el vot contrari del PSOE. El grup MÉS va ser exclòs a l’inici de la legislatura de participar en les meses de les comissions permanents.

Per a Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, aquest és precisament l’esperit de la reforma de la Llei electoral: impedir la tasca legislativa dels diputats de l’oposició. “El PP al Govern i al grup parlamentari majoritari pretenen decidir fins i tot el que es pot discutir i el que no, el que es pot presentar i el que no,…. volen una oposició de jugueta i un Parlament de paper cartró”, afirma Martí. Per als menorquinistes, les esmenes que afecten a la Llei electoral dels consells són més que pertinents per la seva vinculació amb la Llei electoral autonòmica, i la seva exclusió és sectària i autoritària, per impedir que les propostes democratitzadores arribin als consells.

“El criteri aplicat pel PP és insòlit”, explica Martí. “Basta recordar el que s’ha fet fins ara: el Govern impulsa lleis que en les seves disposicions finals modifiquen altres normes legislatives que res tenen a veure amb el sentit del títol legislatiu. Exemple: el projecte de llei -en tràmit- agrària modifica en una de les seves disposicions finals la llei de pesca. Un altre exemple: el projecte de llei de pressupost de la CAIB 2015 modifica per la mateixa via esmentada fins a 11 lleis, moltes de les quals no tenen un impacte econòmic que les justifiqui.

La mateixa Mesa que ha impedit que es tramitin, debatin i votin les esmenes que modifiquen la Llei electoral dels consells, en altres circumstàncies molt més qüestionables va ser respectuós amb les iniciatives de l’oposició. Exemple: en la tramitació de la llei que suspenia el CES es van acceptar esmenes que afectaven al delegat del govern a Formentera i a la llei de consells insulars.”

El diputat Nel Martí ha presentarà un escrit d’ empar a la Mesa del Parlament perquè paralitzi la tramitació de la llei, es revisi l’acord de la Mesa de la Comissió d’Assumptes Institucionals i s’incorporin les esmenes que afecten a la llei electoral dels consells insulars.

“La decisió d’excloure i vetar les esmenes que eliminen el tall del 5% per a obtenir representació o que eliminen el mailing als consells insulars, és conscient i intencionada. El PP no vol que els consells siguin més plurals, entre d’altres coses perquè més pluralitat significaria perdre la seva majoria.”

Esmenes projecte llei electoral