Els diputats del PP i el president Tadeo voten en contra del Verge del Toro

El president del Consell de Menorca i els diputats del PP voten en contra de l’esmena del grup MÉS en la qual es demana al Govern que no retorni l’antic hospital Verge del Toro i reactivi el seu ús sociosanitari

Imatge de la votació

El PSM Més per Menorca ha presentat un esmena a la proposició no de llei del PSOE sobre l’ús sociosanitari de Son Dureta en la qual s’inclou també l’ús sociosanitari de Verge del Toro. L’esmena ha estat incorporada a la proposició, però rebutjada en la seva globalitat per la majoria del PP.

“Aquesta és una nova traïció i un nou engany del PP a Menorca, i un nou incompliment del programa electoral del PP. O ningú no recorda la foto de Reynés davant l’antiga Residència Verge del Toro anunciant que impulsaria la conversió en centre sociosanitari?”, diu el diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí.

S’adjunta el text de l’esmena, i la fotografia del resultat de la votació: 33 vots en contra del PP, front dels 25 a favor del PSOE i MÉS.

Esmena Verge del Toro