El pressupost del PP augmenta 600.000€ i reduiex les inversions un 70%

Un pressupost sense projecte per Ciutadella

El pressupost del PP augmenta 600.000€ i reduiex les inversions un 70%

El pressupost municipal és l'eina que defineix els objectius i el projecte per Ciutadella de l’equip de govern. El PSM Més per Menorca ho té molt clar i així ho venia plasmant en els diferents pressuposts de l’ajuntament durant aquests darrers 8 anys. Amb uns pressupostos que prioritzaven la qualitat de vida de les persones, potenciaven la ciutat com un espai de convivència i que educa en valors, impulsant millores de l'espai públic per fer una ciutat més habitable, més accessible, que apostaven fermament per a la sostenibilitat, la transició energètica i la millora en la mobilitat, que donaven suport al teixit associatiu i a les entitats com a dinamitzadors de la ciutat, que treballaven perquè Ciutadella fos una ciutat d'oportunitats i igualitària, i amb el compromís d’una bona gestió dels recursos públics i una gestió transparent.

 

En canvi, en aquest pressupost per 2024, som incapaços de veure quin és el projecte del PP per a Ciutadella. Seguim sense veure cap passa en aquest pressupost per avançar cap a la recuperació del Born per als vianants, falta de compromís amb projectes importants per al desenvolupament sostenible de Ciutadella, aturen les polítiques encarades cap a la transició energètica i la mobilitat, no sabem com preveuen seguir amb l’ampliació del geriàtric municipal, ni quins projecte tenen per Joventut, Turisme, Comerç, Igualtat, Projecte de Ciutat, Patrimoni, entre d’altres o no sabem què preveuen fer per millorar la qualitat de l’aigua. Des del PSM Més per Menorca demanam que en els pressupostos es reflecteixi una visió de futur clara per Ciutadella i quin son els nous projectes del PP.

 

Aquest pressupost puja 600.000€ i així i tot hi ha una reducció del 70% en les inversions, el PSM Més per Menorca demanam explicacions sobre com aquesta disminució en inversions no concorda amb la coherència pregonada pel Partit Popular en matèria pressupostària quan estava a l’oposició. A més, la majoria d’inversions que es preveuen dur a terme al llarg del 2024, son les que l’anterior equip de govern va redactar els projectes i va deixar un finançament per dur-les a terme per un import de més de 18 M d’€, pel que lamentam la manca de nous projectes del PP.

 

Per altra banda, no podem compartir les formes com s’han presentat aquest pressupost per al 2024. i que han demostrat que els pressupostos no han estat la seva prioritat, i que no li han dedicat ni el més mínim esforç a consensuar-lo de manera real amb l’oposició, quan saben que estan en minoria, amb una documentació lliurada en compte gotes i fins el mateix dia de la comissió informativa.

 

En aquest sentit, M. Jesús Bagur, portaveu del PSM Més per Menorca, manifesta que: "votam en contra dels pressupostos presentats pel Partit Popular, per la manca de projecte del PP per a Ciutadella i la manca de claredat en les prioritats, per les formes i per la manca de voluntat real de consens, per ser un pressupost que tot i augmentar 600.000€ redueix un 70% les inversions”.

 

Notícies relacionades