El PSM Més per Menorca critica durament la injusta proposta del govern central i demana poder gestionar superàvits i romanents municipals

“Tenim el convenciment que els ajuntaments som les administracions més properes als ciutadans, i els que hem de tenir autonomia per decidir les necessitats de la nostra població la qual cosa fa imprescindible poder comptar i gestionar els romanents i superàvits que tenim”. Així de clar s’expressava recentment en sessió plenària l’alcaldessa Joana Gomila que deixava molt clar que tant l’equip de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella com el PSM Més per Menorca s’oposen frontalment proposta “totalment injusta” del govern central i demana poder gestionar aquests recursos a partir de les necessitats del municipi i la voluntat dels seus ciutadans.

Cal recordar que Ministeri d’Hisenda, en la seva proposta, permetria als ajuntaments fer ús només del 35% del seu superàvit acumulat (uns 5.000 milions d’euros) per poder invertir-lo en polítiques de cures, mobilitat, desenvolupament sostenible i cultura. L’import total restant (9.000 milions d’euros) se’l quedaria l’Estat i el retornaria en un termini de 10 anys, tal com queda reflectit en un document que va rebre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

En aquest sentit, Gomila reitera una vegada més que “és imprescindible poder comptar amb els romanents i superàvits que tenim” i afegeix que és de vital importància més que mai “donada la situació excepcional que hem viscut i estem vivint que fa més necessari poder utilitzar part d’aquest superàvit i romanents per fer front a les noves necessitats produïdes per aquesta emergència social i econòmica”.

Durant el Ple del passat 23 de juliol també es va fer una esmena en el sentit que la utilització total dels romanents sigui per fer front a les conseqüències d’aquesta crisi, però també, com senyala Gomila, “afrontar les inversions i despeses necessàries en exercici de la seva autonomia municipal tal com hem demanat els batlles i batllesses de les Illes Balears”.

Gomila recorda que “ja vaig adreçar una carta al president del Govern en la qual es demanava  flexibilitzar la regla de despesa i la llei d’estabilitat pressupostària,  carta que també va ser enviada pels diferents batlles i batllesses de Menorca. Així mateix, des de la comissió de presidents locals de Menorca, la FELIB o la FEMP s’han enviat peticions en aquest sentit per demanar la flexibilització la Llei d’estabilitat pressupostària, aprovada pel PP”.

L’alcaldessa prosseguia assegurant que “a l’assemblea de la  FEMP celebrada a finals del 2019, també es va tractar el tema i es va posar de manifest la postura clara de les administracions locals envers la flexibilització de la llei d’estabilitat pressupostària (Llei Montoro), la flexibilització de la regla de despeses, i la urgent necessitat de fer les modificacions oportunes per permetre als ajuntaments poder disposar d’aquests romanents i superàvits, entre altres peticions, sense que sigui una càrrega afegida”.

Davant la darrera proposta del Ministeri d’Hisenda a la FEMP, la FELIB es va convocar als batlles i batllesses a una reunió urgent, divendres dia 17 de juliol, a la qual va assistir Joanna Gomila i en la qual es va consensuar un document per unanimitat al respecte.

“Per tant –recalcava l’alcaldessa durant el Ple– s’ha treballat incansablement des dels ajuntaments de Menorca i de les Balears, dels Consells Insulars de les Illes, del GOIB, de la FELIB, en aquests termes i molts altres, s’han aprovat iniciatives similars a aquest plenari i ho tornarem a aprovar perquè creiem amb l’autonomia local i financera de les administracions locals, perquè creiem que avui en dia la Llei Montoro no és més que un fre a poder donar els serveis necessaris a la ciutadania, i més en aquesta situació actual, i perquè ni la ciutadania ni nosaltres podem entendre ni acceptar que els nostres diners hagin de ser cedits a l’estat i que siguin retornats en un termini de més de deu anys i amb els conceptes que l’estat consideri”.

 

El PSM Més per Menorca critica durament la injusta proposta del govern central i demana poder gestionar superàvits i romanents municipals