L’Ajuntament de Ciutadella dona una passa més cap a la construcció dels nous jutjats, que anirà a càrrec del Ministerio de Justicia

Els nous jutjats de Ciutadella són cada cop més a prop de ser realitat després que l’Ajuntament aprovés per unanimitat en el ple d’ahir 23 de juliol la proposta de cessió dels terrenys on els ha de construir el Ministerio de Justicia, en una parcel·la de titularitat municipal de l’àmbit de Santa Rita.

En concret, els nous jutjats es preveu que s’ubiquin en una parcel·la de titularitat municipal S5 del Pla Especial de el Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita, situada a nord del nucli urbà de Ciutadella, a la confluència de la Ronda Nord i del carrer d’Orient, una zona de forma trapezoïdal amb una superfície de 6.583, 49 m2, que serà cedida per l’Ajuntament, tal com ha explicat l’alcaldessa Joana Gomila.

El projecte es basa en un procediment de mutació demanial, de l’Ajuntament de Ciutadella al Ministerio de Justicia, respecte de la parcel·la per la seva afectació al servei públic judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial al municipi, concretament la seu de el Partit Judicial número 6 de les Illes Balears.

El Ministerio de Justicia es farà càrrec del finançament de les obres de construcció i posada en funcionament de l’edifici, mentre que l’Ajuntament mantindrà la titularitat del bé immoble, modificant-se la titularitat del domini públic, que passarà a ser de el Ministerio de Justicia pel seu ús com a jutjat per un període mínim de 30 anys.

Cal recordar que, actualment, el Ministerio de Justicia té repartits en diferents edificis de terme municipal els seus òrgans judicials adscrits al partit judicial número 6, i, com ha recordat Joana Gomila, “acusa unes mancances d’espai que, a més, fan inviable la centralització en una mateixa seu dels òrgans judicials i, també, l’ampliació dels serveis judicials”, ocasionant problemes de funcionament que afecten tant al personal com a la ciutadania.

D’aquí va sorgir la necessitat de construir una nova seu amb un espai suficient que permetés, d’una banda, la unificació dels jutjats, la ubicació d’altres usos de suport a la funció judicial, com ara: destacament de la fiscalia, Clínica Mèdic Forense de l’Institut de Medicina Legal, Registre Civil; i també un marge de creixement per a possibles nous jutjats de diferents jurisdiccions, increment de funcionaris i més dotacions d’altres usos relacionats amb els serveis judicials.

L’Ajuntament de Ciutadella dona una passa més cap a la construcció dels nous jutjats, que anirà a càrrec del Ministerio de Justicia