El PSM Més per Menorca demana prioritat en el projecte de la nova escola de música i dansa de Ciutadella

Va presentar un prec, en aquest sentit, al ple de 20 de juliol de 2023

El PSM Més per Menorca demana prioritat en el projecte de la nova escola de música i dansa de Ciutadella

El Grup Municipal PSM Més per Menorca insta l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a accelerar el projecte de la nova escola de música i dansa, una demanda històrica del municipi que beneficiarà a més de 500 alumnes. Actualment, l'escola de música és la que compta amb més alumnes a tot l'arxipèlag balear.

La situació actual de l'escola de música, amb diversos espais dispersos per tot Ciutadella, suposa dificultats organitzatives i de desplaçament per als estudiants. Algunes d'aquestes ubicacions no són de propietat municipal i no estan adequades per a l'ensenyament musical específic.

Per aquest motiu, a l’anterior mandat el PSM Més Per Menorca va dur a terme els tràmits urbanístics necessaris, com la modificació del Pla Especial i l'Estudi de detall de la parcel·la on s'ubicarà la nova escola. A més, va deixar pràcticament enllestits la redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs del projecte. I es va pressupostar per al 2023, 360.000 € per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la nova escola de música de Ciutadella.

Toca ara seguir fent passes perquè l’ escola municipal de música de Ciutadella sigui una realitat i és per açò que el PSM Més Per Menorca ha presentat un prec al ple de dia 20 de juliol per demanar a l’equip de Govern de l'Ajuntament que acceleri el procés i doni màxima prioritat a la tramitació i publicació del concurs de projectes, amb l'objectiu de tenir el projecte guanyador definitiu abans de finalitzar l'any 2023. A més, instam a incloure una partida econòmica per a la licitació de les obres de construcció de l'edifici en els pressupostos del 2024.

L'edifici de la nova escola de música i dansa no només resoldrà la manca d’espai sinó que millorarà les instal·lacions i les mancances organitzatives conseqüència d ela situació actual, sinó que també respondrà a la demanda d'espais d'assaig per a entitats de la ciutat, contribuint a enfortir el teixit cultural de Ciutadella. La nova escola de música i dansa és un referent cultural i educatiu a Ciutadella, que permet oferir una formació musical de qualitat als infants, joves i adults de Ciutadella i, al mateix temps, potencia les activitats artístiques i culturals de la ciutat. Per aquest motiu, des del Grup Municipal PSM Més per Menorca, continuarem treballant perquè aquest projecte es converteixi en una realitat.

Notícies relacionades