El PSM Més per Menorca demana que es retiri la passarel·la de Son Saura

El partit denuncia que l’actuació de la Demarcació de Costes s’ha fet sense les corresponents autoritzacions i sense cap tipus de coordinació entre administracions.

El PSM Més per Menorca demana que es retiri la passarel·la de Son Saura

El PSM Més per Menorca demana que es retiri la passarel·la instal·lada a la platja de Son Saura i denuncia l’agressió mediambiental duta a terme per la Demarcació de Costes i el Ministeri de Medi Ambient en aquest tram protegit de la costa sud de Ciutadella. El partit es mostra molt crític davant el fet que l’organisme estatal estigui actuant a Son Saura, però també a Son Bou i Binigaus, sense comptar amb les autoritzacions pertinents i sense cap tipus de coordinació entre administracions.

En el cas de Son Saura, recorden que la nova infraestructura s’ha aixecat en una zona catalogada dins la Xarxa Natura 2000 que obliga a sol·licitar la corresponent autorització davant la la Comissió Balear de Medi Ambient, un tràmit que la Demarcació de Costes no ha fet.

El PSM Més per Menorca demana que es retiri la passarel·la de Son Saura

Des del PSM Més per Menorca es destaca també l’actuació diligent per part dels agents i la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear a l’hora de certificar les obres i aixecar actes de denúncia. Més enllà de les qüestions sancionadores, amb aquestes denúncies haurien de servir per a reconduir la situació a través del diàleg i la coordinació entre les diferents administracions implicades; la restitució de la zona protegida que ha resultat afectada; i la revisió i reconducció de les altres actuacions que la Demarcació de Costes té previstes a la mateixa zona de Son Saura i les que pugui tenir projectades en altres punts de la costa menorquina.

El PSM Més per Menorca demana que es retiri la passarel·la de Son Saura

La voluntat de protegir el sistema dunar de Son Saura que esgrimeix la Demarcació de Costes no pot passar per damunt de la corresponent tramitació davant la Comissió Balear de Medi Ambient ni tampoc justifica actuacions que puguin tenir un gran impacte. En una illa Reserva de la Biosfera s’ha de tenir especial cura amb els aspectes medi ambientals i, en aquest sentit, sovint és millor optar per actuar de manera coordinada per executar projectes més amables per aconseguir una millor preservació del l’entorn natural.