El PSM Més per Menorca donarà suport al Programa Temporal pel Servei d’Urbanisme

Aquest programa temporal no augmenta personal ni reforça el servei, es anté el mateix personal que hi havia fins a dia d’avui

 El PSM Més per Menorca donarà suport al Programa Temporal pel Servei d’Urbanisme

Des del PSM Més per Menorca sempre hem pensat que és important dotar correctament els serveis municipals de l'ajuntament. El servei d'Urbanisme té molts reptes i tasques encomanades que requereixen personal tècnic funcionari per dur-les a terme.

En les anteriors legislatures l'equip de govern liderat pel PSM Més per Menorca i en coalició amb el PSOE i Gent per Ciutadella – Unides Podem, ja va optar per crear programes temporals per donar resposta a les necessitats conjunturals de plantilla, tant al servei d'urbanisme, com a recursos humans i contractació i responsabilitat patrimonial.

El PSM Més per Menorca valora positivament que el govern del PP adopti la mateixa mesura que ja va prendre l'anterior equip de govern a les legislatures anteriors, però cal ser clars, i demanar a l'actual equip de govern que no engani a la ciutadania, amb aquest programa no es reforça ni s'augmenta en cap cas la plantilla de personal tècnic ni administratiu del servei d'urbanisme, tan sols acaba l'anterior programa que es va aprovar el 2020 i en comença un de nou, el personal al servei serà el mateix ara que fa dos mesos.

A diferència del que va fer el PP amb els programes temporals que es van aprovar en les legislatures anteriors, el PSM Més per Menorca, per coherència, i vist que el programa que es du al proper plenari és gairebé el mateix, farà un vot favorable. El mateix problema, la mateixa solució, es demostra doncs que des del PSM Més per Menorca la capacitat de gestió ha estat satisfactòria, contràriament a l'opinió que intentava desacreditar-los.