El PSM Més per Menorca s'abstindrà en l'aprovació del cartipàs municipal

El PSM Més per Menorca s'abstindrà en l'aprovació del cartipàs municipal

El PSM Més per Menorca, com a partit compromès amb la transparència i la responsabilitat en la gestió dels recursos públics, ha valorat detingudament la proposta del cartipàs municipal. Després de tenir en compte les necessitats de la comunitat, ha decidit votar a favor de les retribucions a percebre per part dels membres electes i abstenir-se en l'apartat de les dedicacions i distribucions de les àrees de gestió de l'ajuntament.

Segons M. Jesús Bagur, portaveu del PSM Més per Menorca, "la gestió municipal ha de ser transparent i eficient, garantint la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. El cartipàs presentat tirarà endavant, tot i que des del Partit Popular han decidit fer una distribució d'àrees que, en alguns casos, no compartim donat que no s'atén a l'organigrama treballat en la darrera legislatura en el marc de la comissió de treball de la Relació de Llocs de Treball (RLT). Considerem que l'inici d'aquesta nova legislatura era una oportunitat per portar a terme una organització d'àrees d'acord amb aquest model d'organigrama correlacionat amb l'RLT, aportant una organització més eficient".

La decisió del nou govern municipal d'augmentar la dedicació de treball per a cada regidor es dóna per entès que reflecteix un compromís amb la millora de la gestió política i administrativa de Ciutadella de Menorca. Reconeixent que aquest increment suposa un augment en la despesa pública, però es considera que és una inversió necessària per afrontar els reptes actuals i donar resposta als ciutadans. Així, l'augment de la dedicació de treball permetrà als regidors dedicar més temps i esforços a la presa de decisions, l'atenció als ciutadans i el desenvolupament de projectes que afavoreixin el progrés de Ciutadella i des de PSM s'esperen veure aquests resultats reflectits.

PSM Més per Menorca instem a la ciutadania de Ciutadella a seguir de prop el treball del nou govern municipal i a participar activament en el debat públic. Com a partit polític, estarem sempre oberts al diàleg constructiu i a escoltar les inquietuds i les propostes de la ciutadania.

Notícies relacionades