El PSM Més per Menorca pren la responsabilitat pel futur de Ciutadella

El PSM Més per Menorca pren la responsabilitat pel futur de Ciutadella

Des del primer moment i per responsabilitat, al PSM Més per Menorca ens vam mostrar disposat a negociar amb l’equip de govern els pressupostos de 2024, pel que celebram que, ara, l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella hagi fet cas a la petició de consensuar de manera real amb la resta de grups de l’oposició el pressupost perquè, així, puguin prosperar.

 

Des del PSM Més per Menorca, hem demanat que s’incloguin les prioritats i objectius de l’equip de govern per cada una les àrees i serveis, és la seva obligació, per transparència i perquè la ciutadania conegui a què es destinaran els recursos econòmics d’aquest ajuntament. A més hem demanat que es segueixin gestionant totes les inversions que es van deixar, amb els projectes redactats i amb partides pressupostàries per més de 20 milions d’€ fruit de la bona gestió feta per l’anterior equip de govern.

 

Hem exigit un canvi en les formes i referències utilitzades per l'equip de govern en la comunicació de la gestió econòmica i en com es van trobar les finances d’aquest ajuntament. La gestió duita a terme durant els 8 anys anteriors va permetre sortir de la mala situació econòmica existent, i actualment l’ajuntament està sanejat, sense deute bancari, sense sentències pendents (excepte la de la pista voltadora), amb un romanent que permet assumir despeses sobrevingudes i amb liquiditat a la caixa. És temps de deixar enrere les mencions a "herències rebudes", "enganys i enginys", "manipulacions" i altres expressions que, a parer nostre, només cerquen enganyar la ciutadania per justificar-se.

 

M. Jesús Bagur, portaveu del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella manifesta que: “estava en les seves mans que s’aprovàs el pressupost municipal, només havien de convocar-nos, com demanàvem des del PSM Més per Menorca amb tota la documentació damunt la taula i canviant les formes, consensuar les peticions de millora d’aquests pressupostos amb l’oposició. El PSM Més per Menorca sempre ha estat disposat a que els pressupostos tirin endavant per responsabilitat i en coherència amb la feina feta i que hi queda encara per fer”.

 

El PSM Més per Menorca amb la seva visió de projecte de ciutat ha demanat que s’incloguin projectes molt necessaris per Ciutadella, que milloren el benestar dels nostres vesins i vesines i la nostra ciutat com a espai de convivència sostenible.

Així s’ha demanat que s’inclogui com a ingressos la partida que aportarà el CIME mitjançant el Consorci de Residus per fer front a l’augment de costos del servei de recollida i tractament de residus i alleugerir la càrrega econòmica als ajuntament.

 

Per seguir treballant per a una ciutat més accessible i sostenible, s’ha demanat:

 • La recuperació de la plaça des Born per a vianants, incloent una partida als pressupostos o que es prevegi la redacció del projecte de reforma de la plaça al llarg del 2024, la recuperació d’una part de la plaça abans de l’abril del 2024, així com la modificació de l’ordenança d’ocupació de la via pública respecte a la Plaça des Born.
 • Prioritzar projectes d’energies renovables amb més punts de càrrega de vehicles, canvis en l’enllumenat i més projectes de fotovoltaiques i que quedi reflectit en els pressupostos.
 • Aprovar al plenari del Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS) i iniciar actuacions previstes en el seu pla d’acció.
 • Redactar i aprobar el nou reglament del cicle de l’aigua.
 • Decidir conjuntament quins projectes s’inclouran a la convocatòria del PIC 2024 del Consell Insular.

 

Perquè les persones i el seu benestar han d’estar al centre de totes les polítiques municipals:

 • Redactar del projecte del geriàtric municipal ja que el projecte d’ampliació i reforma del geriàtric no pot quedar aturat. Tan si s’arriba a un acord amb el Govern Balear per a la redacció o ho ha d’assumir l’Ajuntament, s’han de fer passes fermes en aquest sentit.
 • Acabar els tràmits i cedir els terrenys per a la residència i centre polivalent per a persones amb diversitat funcional a Santa Rita a la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.
 • Exigir la compra de parcel·les per a habitatge de protecció oficial (HPO) per part del CIME per a la posterior cessió a l’IBAVI.
 • Augmentar l’aportació al Fons Menorquí per seguir amb el compromís adquirit per arribar, amb el temps , al 0’7% per ajuda al desenvolupament.
 • Reclamar al CIME que es segueixi amb la reforma de l'antiga escoleta d'Es Fabiol, que va cedir-los l'ajuntament i el compromís de seguir amb el projecte PAIDÓS

 

Perquè l’escola de música és una prioritat i el nostre patrimoni s’ha de preservar, hem demanat:

 • Reflectir el compromís del ple amb l’Escola de música, tant la redacció de projecte dins el 2024 i compromís de cercar fons per la seva construcció, siguin d'una altra administració o propis per iniciar les obres dins l’any 2025.
 • Prioritzar la 2a fase de la reforma del Reial Alcàsser.
 • Incloure una partida per redactar el projecte de neteja i recuperació de les Coves de Baixamar, tenint en compte que ja hi ha la planimetria feta de les Coves de Baixamar.

 

A més, s’ha demanat que s’incorporin dues noves places de personal una de Cap d'Urbanisme i una de tècnic/a d'hisenda; el compromís de demanar a Ports IB la millora de les instal·lacions del dic de Son Blanc: estació marítima, aparcament de llarga estada i mantenir que el dic de son Blanc no permeti l’amaratge de creuers sinó que segueixi essent un port comercial i per a passatgers, així i com, mantenir el bus com a mitjà de transport per anar a Macarella en temporada turística.

 

El PSM Més per Menorca va fer totes aquestes peticions en les diverses reunions mantingudes entre l’equip de govern i l’oposició i, com manifesta M. Jesús Bagur “com s’han tingut en compte moltes de les nostres peticions i consideracions per millorar els benestar dels nostres vesins i vesines en els pressupostos de l'Ajuntament de Ciutadella per a l'any 2024, el PSM Més per Menorca ha emès un vot d’abstenció al ple d’avui dia 4 de desembre” . Així mateix, manifesta que “El PSM Més per Menorca seguirà vetllant per l’interès dels ciutadans i la prosperitat del municipi i seguirem treballant perquè les peticions que no s’han inclòs en aquests pressupostos es duguin a terme, el més prest possible”.

Notícies relacionades