El PSM Més per Menorca reacciona davant la violència masclista

Coincidint amb el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, aquest divendres 25 de Novembre, el PSM Més per Menorca manifesta el seu rebuig a les violències masclistes i a més es compromet a organitzar una acció formativa de prevenció d’aquest problema cultural i social. Aquest compromís adquirit pel moviment polític s’emmarca dins el Pacte Social contra la violència masclista promogut pel Govern de les Illes Balears des de l’Institut balear de la Dona.

En adherir-se a aquest Pacte Social del Govern autonòmic, el PSM-Més per Menorca va més enllà de la mera declaració contra les violències masclistes i s’implica en la seva prevenció amb el compromís d’organitzar a Menorca una activitat de formació. Així el moviment polític treballa per la construcció d’un espai lliure de violència cap a les dones. El PSM-Més per Menorca recorda que la violència masclista continua present en la nostra societat, fins en la seva expressió més brutal com és l’assassinat de dones.

Per la seva banda, el Govern balear vol implicar al major nombre possible d’entitats i ciutadans de les Illes al seu Pacte Social en contra de la violència masclista, que continua deixant víctimes tant a la nostra Comunitat Autònoma com arreu de l’Estat. El Govern té com a objectiu que tota la societat balear col·labori no només en la prevenció si no també en la denúncia i l’eradicació d’aquesta xacra social per a que les generacions futures es constitueixin sobre el respecte i el tracte igualitari a homes i dones.