“En el reino de los ciegos, el tuerto és el rey”

El PP de Ciutadella, el partit dels imputats i condemnats per corrupció, prevaricació, malversació de recursos públics i estafa ,que ha desmantellat l’Ajuntament de Ciutadella, segueix donant lliçons i acusa a l’actual equip de govern de ser els “ reis de la mala gestió i les excuses, l’any passat eren les sentencies desfavorables i aquesta vegada la Llei Montoro”.

Aquest any l’Ajuntament de Ciutadella ha presentat uns pressupostos sanejats d’uns 31 milions 200.000 euros, un 1,3% més alts que els dels 2016, amb un remanent de l’any passat que volta els 4 milions d’euros, i es preveu que a finals d’anys n’hi hagi  6 milions , que la llei Montoro impedeix destinar a inversions, serveis o cobrir necessitats de Ciutadella, i els seus veïns, i n’hi ha una llarga llista; i açò que l’endeutament no arriba al 30% del seu pressupost, uns 9 milions i mig d’euros.

corrupcio1

Xerrar d’excuses referint-se a les sentències desfavorables cap a l’Ajuntament de Ciutadella de la magnifica i eficaç gestió del PP a Ciutadella, que pugen a més d’11 milions d’Euros, és si més no, una falta de respecte cap els Ciutadellencs i ciutadellenques. I titllar d’excusa les conseqüències de les Lleis Montoro i la regle de despesa a l’Ajuntament de Ciutadella , es com dir que la majoria dels Ajuntament d’Espanya que també han aprovat mocions en aquest sentit, molts d’ells governats pel Partit Popular, son mals gestors i cerquen excuses. Es veu que el PP de Ciutadella és l’únic que encara no s’ha adonat de les conseqüències de la mateixa, potser seria bo que ho demanin als seus companys d’Alaior.

Es per això que seguirem reclamant al Govern Central una flexibilitzi l’aplicació de la regla de despesa per poder destinar una part important del romanent que acumula any rere any a la prestació de serveis als ciutadans, que són els que han fet l’esforç i que estem ben segurs que ho agrairien.

L’altra acusació cap a l’equip de Govern, és que la partida de despesa corrent s’ha incrementat en 1 milió d’euros en dos anys, des de l’arribada de l’actual equip de govern. Es veu que no són conscients que les despeses corrents previstes per al 2017 són bàsiques per prestar els serveis a la ciutadania.

José López, insta al PP a concretar quina partida del capítol 2 creu que s’hauria de suprimir. Les despeses corrent previstes al capítol 2 del pressupost municipal per al 2017 són necessàries per al normal funcionament de la institució i dels serveis que es presten a la ciutadania. “Si es preveu un increment de 770.000€ en aquesta partida respecte l’exercici en curs no és pel simple fet de voler gastar més, com vol fer creure el grup del Partit Popular, sinó que respon a unes necessitats reals i a un objectius que s’han marcat des de l’Ajuntament”. José López , convida al grup de l’oposició a concretar quina partida específica creuen que s’hauria de suprimir de totes les previstes al projecte de pressupostos, una qüestió que no van saber contestar durant la sessió plenària d’ahir. “També hem de dir que fa dos mesos que vam demanar al PP les seves aportacions per als nous pressupostos i encara esperam que ens diguin alguna cosa”, afegeix.

De fet, quasi un 50% de l’increment en despesa corrent per al 2017 (370.000€) correspon a la partida per a l’Escorxador que, per primera vegada, contempla el càrrec corresponent a la destrucció de residus a l’abocador de Milà. La segon partida que més creix és la corresponent a la neteja viària. De 1.120.000€ es passa a 1.216.000€. En aquest cas, es fa una pas per recuperar una part dels doblers que s’havien retallat en els darrers anys per mantenir neta la ciutat donant resposta, a més, a una de les peticions més demandades per la ciutadania en el procés de participació i consulta veïnal que s’ha engegat a través de la pàgina web per a la confecció dels pressupostos. Per al manteniment de zones verdes també es preveu un increment de 24.000€ per la voluntat de potenciar i millorar aquest servei en la nova concessió que sortirà a concurs durant el pròxim exercici. Altres partides com el servei de menjar a domicili també veuran augmentat el pressupost amb la ferma voluntat de donar resposta a l’increment de la demanda que es detecta des dels Serveis Socials municipals.

Per altra banda, recorda que un 65% del capítol 6 d’inversions (prop de 1.300.000€) correspon a pagaments de sentències i despeses plurianuals com, per exemple, l’adquisició dels terrenys de la piscina descoberta o la zona verda de Son Carrió; el sobrecost de la sala multifuncional o per la compra dels terrenys de Santa Rita, entre d’altres, que poc marge de maniobra deixem a l’actual equip de govern per executar inversions reals. Entre aquestes, destaca la partida per a la redacció del projecte d’equipament escènic del Teatre des Born o les millores en l’intercanviador d’autobusos a la vida perimetral de la ciutat; així com l’ampliació de la biblioteca o la millora de la passarel•la de Serpentona.

Finalment, demana una rebaixa de l’IBI a Ciutadella, com si desconeixèssin les pròpies lleis que ha creat el PP. De fet, l’article 12,4 de la Llei d’Estabilitat Pressupostari i Sostenibilitat financera, a obra i imatge del PP, ve a dir que “ tota disminució en la recaptació ha d’anar acompanyada d’una reducció en la despesa de la “ quantia equivalent”!. En definitiva, si s’aprova aquesta disminució que afecta a la recaptació aquesta ha hem d’aprovar una reducció de la despesa, i com ja els hi hem comentat a dalt, quina despesa llevarien? Que sobre als pressupostos després d’uns anys de tenir-los al mínim ?
Si el senyor Montoro i el PP, que cada any sobrepassen el límit de despesa fixada pel govern central sense conseqüències, flexibilitzen tota aquesta normativa que ara escanya l’Ajuntament, poden estar segurs que es podria invertir tota la milionada que hi ha en remaments i es podrien abaixar l’IBI sense més conseqüències.