El PSM presenta una proposició no de llei per a una regulació de les consultes populars a les Illes Balears

El PSM-Entesa Nacionalista, a través del seu grup parlamentari, ha presentat a la mesa del parlament una proposició no de llei on s’insta a procedir a la regulació de les consultes populars (referèndum) a l’àmbit de les Illes Balears, tant pel que fa a les consultes d’abast balear, les que tinguin caràcter insular i precisar la regulació dels referèndums locals, a fi d’establir un sistema en que els ciutadans puguin expressar la seva opinió en els temes que se’ls consulti.

Aquesta és una proposició basada en la reglamentació vigent al respecte, tant a nivell de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, com de la Constitució espanyola. En ambdós casos s’estableix que a ells correspon el desenvolupament legislatiu i l’execució dels sistemes de consultes populars, a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a l’Estat espanyol respectivament.
Davant això, el grup parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, ha presentat aquesta proposició no de llei a la mesa del Parlament per ser debatuda i en el seu cas, instar al Govern de les Illes Balears a elaborar un projecte de llei de consultes populars.