El PSM registra al Parlament la Llei de Consultes Populars

El secretari general del PSM-Entesa Nacionalista, Biel Barceló, en nom de la Federació PSM-EN i el Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds de Menorca,  ha presentat avui en roda de premsa al Proposició de Llei de Consultes Populars que permetrà convocar referèndums que per primer cop seran vinculants per a la institució competent. Amb aquest projecte legislatiu, que avui mateix ha estat registrat al Parlament, els nacionalistes volen ampliar els horitzons de l’abast democràtic i fer partícips als ciutadans de la vida política i institucional de les Illes Balears de forma més directa.

Biel Barceló ha matisat que aquesta llei té per objectiu “el foment de la participació ciutadana, tan necessària en moments difícils com l’actual, on la crisi econòmica aguditza la ja punyent crisi de confiança en la classe política”.

Barceló, a més, ha senyalat que ara tan sols es tracta de “voluntat política que aquesta llei es pugui aprovar dins l’actual període parlamentari”. En aquest sentit, el diputat nacionalista Antoni Alorda ha recordat que ara ja fa gairebé deu anys que el Parlament va aprovar per unanimitat una proposició no de llei del PSM-EN que instava al Govern a elaborar una llei de consultes.

“Després de debatre amb moltes entitats i organitzacions aquest projecte de llei, ha arribat el moment de dur-lo al Parlament i iniciar la tramitació parlamentària”. Alorda, a més, ha detallat les principals novetats d’aquesta llei. Per una banda, regula amb molt detall la iniciativa popular, permetent que un 3% de la població de les illes pugui dur endavant una consulta. En el cas de Mallorca, també es requereix un 3%, i per a Eivissa i Menorca un 5%, mentre que per a Formentera el tall necessari és un 10% de la població.

D’altra banda, i com a novetat única a tot l’Estat espanyol, estam davant un projecte legislatiu que preveu el caràcter vinculant del resultat de la consulta si s’ha produït una participació superior al 50% del cens. En aquest cas, l’administració competent, a siguin els consells insulars o el Parlament, haurà de donar compliment al resultat del referèndum.

Així, aquesta llei deixarà oberta la porta als ciutadans per manifestar les seves preocupacions, ja que “qualsevol qüestió d’interès social pot ser susceptible d’iniciar un procés consultiu”, ha remarcat el líder dels nacionalistes

PNL de consultes populars per via de referèndum de les Illes Balears 2010