Els despropòsits del Teatre des Born

Teatres des Born remodelat

S’ha fet una gestió passiva, nefasta i amb molt poca responsabilitat, no només per les gestions de la Regidora de Cultura sinó per la poca implicació de la resta de l’equip de govern del PP

En la darrera reunió del Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura, l’equip de govern, a través de la regidora de Cultura la Sra. Auxiliadora Pons, ens va informar que el passat dia 23 setembre, el Ministeri de Foment, va recepcionar les obres del Teatre, i que l’Ajuntament de Ciutadella va firmar l’acta d’entrega de l’edifici, amb el que també va rebre les claus del mateix. Segons va informar la regidora, i van confirmar les persones presents a la reunió i que ja havien visitat el teatre, l’edifici presenta gran quantitat de deficiències, unes, per no correspondre al projecte inicial, i altres, per deixar l’edifici amb les obres sense acabar. En aquesta mateixa reunió, també es va informar de l’existència d’un modificat del projecte que, el mateix ministeri va aplicar, la qual cosa ens sorprèn de forma molt negativa, ja que, creim que és una falta molt greu cap al municipi de Ciutadella, i sobretot, cap a totes aquelles entitats i partits polítics que van aprovar el projecte de rehabilitació del Teatre de forma consensuada. Però el més greu i sorprenent va ser que, segons van manifestar alguns dels presents a la reunió, el Ministeri de Foment va demanar un informe de l’ajuntament en el moment del modificat, no obstant, cap membre de l’equip de govern pot confirmar aquest fet. Al mateix temps, ens enteram en aquesta reunió, que la regidora que va firmar l’entrega de l’edifici (la regidora de Cultura, la Sra. Auxiliadora Pons) no està facultada per aquest fet, la qual cosa, l’ajuntament podria considerar nul de ple dret aquesta firma, ja que havia d’haver estat firmada per l’alcalde.

Per a nosaltres aquest fet és molt greu, ja que posa de manifest quin tipus de gestió descoordinada es dur per part de l’equip de govern del PP, ja que ni tan sols són capaços de informar-se entre ells, de fet, des del PSM Més per Menorca, ja no ens alertem perquè no ens informin de les gestions que es van fent, però la falta d’informació entre les diferents àrees ens crea molta preocupació.

El passat 28 de novembre, diferents tècnics de l’ajuntament van finalitzar l’elaboració de l’informe relatiu als desperfectes i carències observades en la inspecció realitzada pels tècnics municipals un cop rebudes les claus del Teatre des Born per part del Ministeri de Foment. En aquest informe, a part de fer una descripció molt detallada de totes les deficiències que s’hi identifiquen, els tècnics manifesten que aquesta revisió es fa posterior a la recepció de l’edifici, que cap d’ells va informar ni analitzar cap projecte modificat i finalment, que no s’hauria de fer ús del teatre fins que totes aquestes deficiències siguin subsanades.

A partir d’aquí, ens trobem amb un edifici recepcionat el qual es troba amb moltes deficiències, i que en l’estat actual, es fa molt difícil pensar amb el seu equipament. O sigui, l’equip de govern del PP ha acceptat l’edifici del Teatre del Born en unes condicions que, ni són les mateixes que es van aprovar de forma inicial, amb el consens de tots, i impulsades pel PSM Més per Menorca, ni tampoc deixen el Teatre en unes condicions mínimes per ser utilitzat, per nosaltres, tot un despropòsit.

L’equip de govern del PP ha acceptat un edifici amb moltes deficiències, a més de no tenir cap pressupost de l’equipament adaptat al teatre, ni cap compromís d’aportació econòmica per escrit d’altres administracions, sense saber l’escenari de gestió ni cap argumentació sòlida i objectiva que una gestió pública serà viable i sostenible, tot i que pel PSM Més per Menorca no tan sols en hem de referir a la viabilitat sinó també a la visió social , cultural i educativa que pot representar el Teatre des Born.

Des del PSM Més per Menorca pensam que s’ha fet una gestió passiva, nefasta i amb molt poca responsabilitat, no només per les gestions de la Regidora de Cultura sinó per la poca implicació de la resta de l’equip de govern del PP, que ens té acostumats a una descoordinació total i a les improvisacions com a base de la seva pressa de decisions. Des del PSM Més per Menorca creim que l’actual equip de govern del PP no ha fet absolutament res per assegurar que el municipi de Ciutadella pugui rebre un teatre en unes bones condicions i que se’n farà una bona gestió.

Interior del Teatre

Creim que s’ha pres amb tant poca serietat aquest tema, que fins i tot en la revisió de l’estat del teatre, han estat convidats diferents persones enteses en el tema, la qual cosa ens sembla encertat, però sense informar als diferents partits polítics, la qual cosa pot haver representat un greuge comparatiu alhora de tenir informació, que en cap cas ha estat de forma oficial. Tot un despropòsit per al nostre grup, que des de fa un any està intentant fer un seguiment seriós de les gestions del teatre, al mateix temps que ha intentat respectar la temporalització de les mateixes, i que finalment, s’ha trobat en que l’equip de govern ha fet ús de la seva incompetència per a lluitar pels interessos del nostre municipi.

Des de fa més d’un any, al grup municipal del PSM Més per Menorca ens hem preocupat per aquest tema i no ens hem cansat de insistir en que l’equip de govern es possés a treballar amb tres objectius: seguiment de les obres, equipament i futura gestió: a les diferents comissions, a les juntes de portaveus, als plens, a través de preguntes, precs; en relació al seguiment de les obres, recepció de les mateixes, finançament per l’equipament, viabilitat de la futura gestió.

L’equip de govern del PP ens ha contestat en tot moment que no té cap potestat per fer un seguiment de les obres, ja que no és el titular de les mateixes, fet que ha esdevingut una actitud totalment d’abandonament d’aquest tema per part de l’equip de govern, fins al punt de no tenir la més mínima idea del que estava passant dintre del Teatre, i només amb l’argument de que “l’ajuntament no podem dir ni fer res”. De fet, hi ha altres exemples, com Ca n’Oliver, en el que les obres han estat finançades pel ministeri, i l’administració propietària de l’edifici ha pogut fer un seguiment de les obres. Al mateix temps, l’equip de govern ens va donar informació molt diferent sobre el termini en que estava previst la recepció del teatre, ja que en algun moment van dir a final de maig, en canvi, posteriorment ens van dir que no tenien ni idea.

De fet, inclús ens van demanar de forma irònica, si volíem el telèfon del ministeri per poder contactar amb ells,ja que tant insistíem, a la qual cosa vam respondre que no era necessari perquè el teníem de quan l’ex- regidora Maite Salord del PSM havia fet les gestions per trobar el finançament per rehabilitar-lo i que ara eren ells qui gestionaven i qui havien de fer la feina com nosaltres la vam fer . Ara mateix, de ben segur que no bastarà amb tenir el telèfon del ministeri per a resoldre la situació, sinó que l’equip de govern necessitarà d’un contacte directe, ja que intuïm que els seus diputats no seran capaços de solucionar aquest tema, que a partir d’ara serà una qüestió d’emergència per aquest equip de govern, que només reacciona en aquests casos.