Els menorquinistes s’alegren per les persones que troben feina, tot i que queda un regust agre i dolç per l’augment de la precarietat i la temporalitat en els contractes

EL PSM Més per Menorca considera positiva la baixada de les dades de l’atur registrat a les a les illes el mes de juny, que deixa un total de 70.734 persones aturades a les Illes , i 4.930 a Menorca, tot i que ens deixa un regust agre i dolç.

Consideren que,donat els drames personals i humans dels darrers anys,a curt termini, i encara que sigui temporal, la baixada d’atur cal valorar-la com a positiva i, en aquest sentit, s’alegren que hi hagi persones que en el marc de la temporada turística, o en el marc de la regulació dels contractes serveis domèstic i en l’autoocupació, tinguin un contracte que, encara que sigui precari, en alguna mesura millori la seva situació econòmica. Sobretot, en una situació social i econòmica calamitosa en el marc de les polítiques econòmiques d’austeritat i de retallades socials que afecten, principalment, a les classes mitges i baixes.

Dit això, els menorquinistes els queda un regust agre, ja que una part important dels contractes son temporals i precaris, el 92% dels nous contractes,cosa que, si no millora la situació econòmica, traslladarà el problema al final de la temporada turística. De fet, la variació mensual,essent millor que la del 2012, és coherent amb la estacionalitat accentuada del nostre mercat laboral.

D’altra banda, Maite Salord considera que “tot i l’expectativa de la millor temporada turística dels darrers anys, que dia rere dia sentim a dir, no s’acaba de traduir amb creació de llocs de treballs, i menys encara, de llocs de treball no precari. Així, la dada d’atur de juny representa una caiguda d’unes 709 persones (-12,6%) respecte el més de maig anterior i una baixada del 11,5% comparada amb el juny de l’any passat, que van baixar en 643 persones, ja que l’atur registrar el 2012 era de 5.573 persones”

D’altra banda, i com assegura Nel Martí, “les dades serien molt positives, tot i la temporalitat de l’ocupació a Menorca, si el descens de l’atur es correspongués exactament amb l’augment de les cotitzacions i l’afiliació a la Seguretat social, que tot i que el juny han augmentat, no recullen la baixada de l’atur anual. Així, un mes més, es comprova que una part dels immigrants han sortit de l’illa, ja ¡que el juny, el nombre ‘aturats estrangers de fora de la UE ha caigut un 27% si es compara amb el mateix mes del 2012 i amb l’increment de les persones aturades desanimades que no renoven la inscripció en el SOIB.

Per acabar, els menorquinistes que seguim tenint un problema estructural per a la creació d’ocupació, més encara d’ocupació no precària, i segueix preocupant molt els aturats de llarga durada que no s’han pogut incorporar al mercat laboral.

En qualsevol cas, ens alegrem per totes aquelles persones que han pogut trobar feina, tot i que seguim considerant prioritari la immediata presentació del Pla d’Ocupació de les Illes Balears i un decidida política del Govern a favor de l’estabilitat laboral i del treball digne i amb drets