En l’adéu de Joan F. López Casasnovas, un referent imprescindible

En l’adéu de Joan F. López Casasnovas, un referent imprescindible

Amb la pèrdua de Joan Francesc López Casasnovas, diem adéu i ens quedem orfes d’una de els persones imprescindibles per entendre la Menorca contemporània, de la qual n’ha estat testimoni i protagonista. El seu compromís cívic, polític i intel·lectual el converteixen en un referent ineludible per a tothom que estimi Menorca i que lluiti pels drets individuals i col·lectius, per la defensa de la nostra identitat com a poble i la nostra llengua, per la justícia social i la solidaritat.

De la seva trajectòria com a polític, encara avui se’l recorda com un dels diputats més brillants que han passat pel Parlament de les Illes Balears, i com el gran impulsor de les polítiques culturals públiques als inicis de l’etapa autonòmica. Al mateix temps, sempre va mantenir una posició crítica amb la volada curta que fins avui havia assolit l’autogovern de Menorca, i va ser un estímul per no defallir en la lluita per aprofundir els drets nacionals del poble de Menorca, fet que sempre va defensar, tant com a Conseller del Consell Insular de Menorca com posteriorment sense ocupar càrrecs institucionals.

Com a intel·lectual, l’amplitud dels seus coneixements, interessos i àrees a les quals va dedicar els seus esforços el van convertir també en un referent imprescindible per als projectes i iniciatives culturals més importants de les darreres dècades. El llegat de la seva obra escrita en articles, treballs de recerca i assaig és d’una vigència indubtable, i serà important recollir-lo per seguir-ne el traç.

Joan F. López Casasnovas, amb el seu nom o amb el pseudònim de Pere Xarxa, també va ser un dels poetes més rellevants de Menorca, amb una obra que és un reflex dels valors que han inspirat i marcat la seva vida.

En totes aquestes facetes, l’aportació d’en Joan F. López Casasnovas és coneguda i apreciada arreu dels Països Catalans, essent l’intel·lectual menorquí de referència en multitud d’àmbits culturals, polítics i socials del nostre entorn.

Per tot plegat, el PSM Més per Menorca es vol adherir a totes les mostres de condol expressades des dels sectors més diversos de la societat menorquina per la pèrdua d’un ciutadà exemplar, i expressa el seu suport als actes de reconeixement i homenatge que, merescudament, es duran a terme en memòria seva, a més d’expressar el seu condol a la família i amics de Joan F. López Casasnovas.