“Entenem que la venta de la bateria de Biniancolla per 509000€ pot incomplir 8 normatives legals”

El regidor del PSM-Verds de Sant Lluís, Remi Lora, ha presentat les al•legacions als pressupostos  municipals de Sant lluís del 2014  que trobareu al document adjunt.
Entre les al•legacions presentades n’hi ha una que fa referència a la venda de la Bateria de Biniancolla i que l’ajuntament valora en 509.00€. Remi Lora considera que “ aquesta intal•lació tenia la finalitat de espai públic natural, al poble de Sant Lluís li va costar 1€ el metro quadrat, vol dir, 67.000€. Ara l’Ajuntament el vol vendre per 509.000€, tenint en compte que volen calificar el nou planetjament com a zona hotelera, això vol dir, canviar el PTI i en aquest cas es duplicaria encara més el preu. A qui beneficia? Al poble, o als especuladors? . Si es ven, podria incomplir fins a 8 normatives diferents i que hem enumerat a les al•legacions. Es per això que proposa que s’aturi aquest procés, que l’ajuntament s’ho repensi, i que, en conseqüència, es tregui l’ ingrés en concepte de la venda de la Bateria de Biniancolla dels pressupostos municipals”.

D’altra banda, considera que alguns dels diners que es destinen a projectes concrets, i que, donades les circumstàncies actuals potser no són prioritaris, es podrien destinar al poble de sant Lluís i als Santlluïsers i santlluseres per tal de dinamitzar el poble, les activitats culturals, esportives i juvenils.  “ En aquest moments,  seria més adequat i beneficiós per les entinats culturals i  per la dinamització econòmica del poble de Sant Lluís, destinar els 200.000€ a projectats per un projecte de museu Francès, a elaborar un pla de dinamització cultural i turístic del poble de Sant Lluís, com també ho seria  el fet de destinar els 50.000€ per a la reconstrucció del Molí de Baix a la a programes educatius, culturals i esportius juvenils”.

A més, proposa que “ abans de gastar en la gestió del teatre , seria convenient convocar el Consell de Participació Ciutadana a la fi de poder constatar quins tipus de gestió és la més adequada per la sala multifuncional de Sant Lluís, donat que al pressupost hi ha una partida de 50.000€ per a la gestió del teatre”
Finalment, les dues primeres al•legacions fan referència a l’increment de la despesa per gratificacions y per a la realització de contractacions que , segons Remi Lora, “ no s’adequaran a les normatives que ha aprovat el govern central i que va prohibir als ajuntaments a gastar més en el capítol de personal per aquets conceptes”
Es per tot això que Remi Lora, considera que els pressupostos de Sant Lluís són merament especulatius i manquen inversiones que fagin moure gent de l’atur, la majoria d’inversions es fan amb recursos propis, crèdits i venda de patrimoni, perquè del Govern den Bauzà i el Govern den Tadeo “ ni està ni se’l espera amb 0€ d’inversions”. Pressuposts que han rebaixat fins a l’1% l’ajuda al tercer món i partides econòmiques que només pujen al capítol 1 sense fer ni cas ni el seu propi ministre, el Senyor Montoro, pujant la massa salarial més d’un 4,83%, això es posar problemes alla on hi havia tranquilitat.
Al.legacions pressupostos sant lluís