Es Castell va aprovar, per unanimitat, la moció que vam presentar respecte la llei emprenedors i l’esport base

Des del PSM Més per Menorca, veim com a molt positiu que cada vegada siguin més els que veiem que la Llei d’emprenedors, feta i aprovada pel Partit popular i, que per tant, també compta amb els suports del vot a favor dels diputats menorquins del PP, si s’aplica com està redactada, genera molts problemes als clubs amateurs, a l’esport base, o qualsevol entitat sense ànim de lucre i molta feina de voluntarietat.

L’ajuntament des Castell va aprovar ahir vespre per unanimitat moció esport base i llei emprenadors es castell, per tal de mirar de pal•liar les conseqüències de l’aplicació immediata de la Llei d’emprenedors i de les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional setzena de la «Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització», són molt negatives per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l’esport de base i per als nostres joves.
Com diu en Simó Ferrando “ no es tracta de no fer res, però tampoc de fer una llei com aquesta i, menys, començar

simo ferrando
les inspeccions a mitja temporada. Es tracte de tenir seny i fer les coses entenent que és l’esport base i com funcionen els clubs amateurs i d’altres entitats i associacions sense ànim de lucre i amb molta feina de voluntariat. Per açò demanam que s’estudiï diverses alternatives per a regular convenientment i d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives. Alhora que s’insta també a crear un model de voluntariat, com per exemple el “pocket money” establert a la Unió Europea, amb l’objectiu de reconèixer la figura del voluntari i regularitzar la seva activitat en l’àmbit de la formació esportiva, a través dels clubs sense ànim de lucre”.
Des del PSM Més per Menorca ens alegra veure com les propostes de règim especial i Poket money, es veu com una sortida, sense deixar l’inici d’un procés regulador en l’activitat econòmica i laboral en el món de l’esport, sobretot la regulació que té a veure amb l’esport professional i promoure una bona adaptació per als clubs de l’esport base, al mateix temps que es contempla la convivència entre la professionalització de l’esport amb el treball altruista dels col•laboradors.
D’altra banda, entenem que és positiu que cada vegada siguin més els que veiem que la Llei d’emprenedors, feta i aprovada pel Partit popular i, que per tant, també compta amb els suports del vot a favor dels diputats menorquins del PP, si s’aplica com està redactada, genera molts problemes als clubs amateurs, a l’esport base, o qualsevol entitat sense ànim de lucre i molta feina de voluntarietat.
Després de les actuacions fetes per les federacions esportives, entitats, les denúncies públiques fetes pel grup Més i pel PSM Més per Menorca i altres partits, veiem que i hem pogut llegir que tant el Consell de Menorca com determinats ajuntaments governats pel P s’han posicionat a favor d’actuar a favor de les federacions i clubs que poden quedar afectats per aquesta llei.
Com ha passat Es Castell, veim que és important unificar esforços per a treballar en defensa de la feina que s’està fent des dels clubs, sobretot tenint en compte la importància del treball altruista que s’hi fa , un dels valors importants per a una societat. A la vegada, esperem que les propostes presentades per Més i PSM Més per Menorca siguin recalçades per la resta de grups polítics com ja ha passat Es Castell.
Com sempre emperò, no podem deixar de manifestar, que és una llàstima quan s’està a Madrid, i enfora dels focus de Menorca es vegi d’una Manera i, en canvi, des de Menorca d’una altra. I també és una llàstima, que no haguessin fet notar aquesta qüestió, els diputats Menorquins del PP que hi van votar a favor, però com diuen, mai es tarda per rectificar.