Proposam, una vegada més, que s’ubiquin els jutjats a l’antiga estació marítima

Des del PSM Més per Menorca, entenem que Aquesta decisió permetria, a més, donar un ús cultural a Can Saura, que és per a la funció que es va rehabilitar. L’alcalde de Ciutadella té l’opció de donar sortida a la ubicació dels jutjats i a donar utilització a l’antiga Estació Marítima, quatre mesos després que el PSM Més per Menorca ho proposàs al ple de l’Ajuntament.

Hem vist publicat, als mitjans de comunicació, que Ports ha començat a tramitar l’ampliació dels usos de les instal•lacions de l’antiga estació marítima de Ciutadella, al mateix temps que manifesta estar obert a escoltar propostes de projectes que s’hi puguin dur a terme a les instal•lacions, ja siguin procedents de l’empresa privada, com de l’administració.

Per altra banda, el passat ple del mes d’octubre, el PSM Més per Menorca Moció can-saura-i-us-estacio-maritima-jutjats, en la qual, després d’algunes esmenes, es va decidir votar per separat als punts. Així, el punt tercer demanava,: “Instar al batlle de Ciutadella a negociar amb el GB i el Ministeri de Justícia l’ús de l’estació marítima pels jutjats de Ciutadella” , esmenada pel PSOE i afegint-hi que s’obrís a la participació ciutadana la consulta, la qual va tenir els vots contraris del PP i de UPCM. En aquest sentit, cal destacar que un dels arguments de l’equip de govern, concretament, de l’alcalde de Ciutadella, va ser “si el Govern Balear vol donar ús a l’antiga Estació Marítima i si el Ministeri necessita alguna cosa que ho fagin, però jo no tenc cap intenció de fer res per posar d’acord al Ministeri amb el Govern Balear”.

Des del PSM Més per Menorca insistim en fer una proposta, en una estació pagada amb diners de tothom i en desús, per a estudiar l’opció d’ubicar els jutjats a l’antiga Estació Marítima. Independentment del que passi amb la utilització de l’edifici de Can Saura, seguim pensant que és una bona opció a tenir en compte.

Així com vam dir al mateix ple, creim que l’alcalde no ha d’anar a negociar en nom del Ministeri, sinó en nom de l’Ajuntament de Ciutadella per donar solució al problema, que el mateix alcalde va manifestar, tenir amb l’estació marítima tancada, i més ara, quan Ports sol•licita propostes de projectes a poder-se ubicar a l’edifici.

Finalment, des del PSM Més per Menorca, un cop més, ens hem avançat a la gestió feta pel PP, donant una solució anticipada a uns problemes importants que Ciutadella té en aquests moments: primer, millor ubicació dels serveis dels jutjats de Ciutadella; segon, donar ús a una instal•lació tancada; tercer, possibilitat d’estudiar l’ús cultural de Can Saura.

Resulta molt preocupant veure que l’equip de govern del PP de Ciutadella és incapaç de resoldre uns temes que, a més del govern municipal, afecten el Govern Balear i el Central, tots governat pel mateix partit.

Finalment, com hem comentat aquest dies, tot i que el primer punt de la moció va ser aprovada, “ Instar a l’equip de govern a demanar per escrit al GB la seva conformitat per ubicar a Can Saura el jutjats i fer les modificacions necessàries per tal que s’hi puguin ubicar”, a dia d’avui encara no en sabem res.

A aquest enllaç del l Web del PSM Més per Menorca hi torbareu les intervencions