Es presentaran iniciatives al consell i al Parlament per aturar la privatització dels quarters de l’esplanada

Emplacem a l’Ajuntament de Maó, al Consell Insular i al Parlament, a fer les gestions necessàries perquè els Quarters de l’Esplanada de Maó no acabin en mans privades i puguin ser utilitzats per la gent de Maó

El ministeri de defensa ha posat a la venda els quarters de l’esplanada de Maó. Es tracta d’un complex de tres edificis que sumen un total de 4.930m². L’edifici més antic va ser construït durant la segona dominació britànica, mentre que els altres dos van ser construïts l’any 1920. L’edifici principal forma part del catàleg de protecció del Patrimonio Arquitectónic de la ciutat. La fitxa de l’immoble es pot consultar a la pàgina d’inversions Inmobiliaria www.addmeet.com, el qual no informa del preu.

Des del PSM Més per Menorca, volem fer pública la nostra preocupació per la venda d’un dels edificis històrics més importants de Maó. Els quarters de l’esplanada no només són un testimoni excepcional de la història de la ciutat sinó que també són un element clau de la seva trama urbana. Es per açò que creim haurien de passar a formar part del patrimoni de la ciutat, el qual hauria de decidir democràticament el seu ús. Des del PSM Més per Menorca no contemplam cap altra opció que no sigui el seu ús públic.

Des del PSM Més per Menorca no ens sembla just que l’única opció que tengui l’ajuntament per recuperar els quarters sigui comprar-los. Els quarters es van construir al seu dia damunt terrenys que les entitats locals havien de cedir obligatòriament. El lògic seria que el ministeri ara els cedís a l’ajuntament. No pot ser que per recuperar la plaça principal de la ciutat, l’ajuntament s’hagi d’endeutar. La situació de crisi en què vivim ho impossibilitat.

En els propers dies es presentaran diverses iniciatives per aturar la privatització dels quarters de l’esplanada. Al Parlament Nel Martí presentarà una proposició no de llei. Al consell Maite Salord presentarà una moció. Emplacem a l’ajuntament de Maó i al Consell insular a fer les gestions necessàries perquè els quarters de l’esplanada de Maó no acabin en mans privades. També als emplaçam a treballar per recuperar aquest espai i iniciar un procés participatiu per decidir el seu futur tant immediat com a mig i llarg termini.