Han estat moltes les persones que han mostrat el seu desacord amb el canvi de nom de la ciutat i el municipi de Maó.

L’ajuntament aplica la nova denominació de manera irregular, sense que estigui aprovat pel ple del Consell Insular de Menorca

Divendres dia 1 de Febrer el PSM Més per Menorca va fer entrega a l’ajuntament del darrer paquet d’al·legacions en desacord amb la decisió municipal de canviar el nom de la ciutat i el municipi de Maó. El PSM Més per Menorca ha fet entrega de prop de 200 al·legacions. A aquesta xifra cal sumar-hi i les que han recollit altres organitzacions ciutadanes. Volem donar les gràcies al personal de l’ajuntament per l’atenció rebuda així com a tots els maonesos per la seva resposta.

Han estat moltes les persones que han demanat a l’ajuntament que no és dugui a terme el canvi oficial de nom actual de la ciutat i el municipi aprovat inicialment al ple del 29 d’octubre de 2012 i que es mantengui el nom de Maó com a únic i oficial de la ciutat i del municipi. Cal remuntar-se molt endarrere per trobar una iniciativa municipal que generi un volum tan elevat d’al·legacions. Abans d’aprovar el canvi de nom l’ajuntament de manera definitiva té l’obligació de contestar totes i cada una de les al·legacions rebudes. La resposta que ha tingut la campanya de recollida d’al·legacions posa de manifest que hi ha un número creixent de maonesos a favor de respectar els criteris lingüístics internacionals els quals insisteixen a mantenir els topònims en la llengua pròpia del territori.

El canvi de nom de la ciutat i del municipi que vol portar a terme el govern del PP és un despropòsit que no respon ni a criteris històrics ni lingüístics. No ha rebut el recolzament tècnic ni de la universitat ni l’Institut Menorquí d’estudis. Maó és una grafia que ha estat emprada amb tota normalitat per la població i les institucions. El canvi de nom de la ciutat i el municipi és un exemple més de croada del PP de Maó per transformar la identitat i la història maonesa amb un sentit pre-democràtic. Aquesta és un govern marcat per un profund auto-odi cap a la llengua i la cultura pròpia que no accepta la catalanitat de Menorca.

També volem aprofitar l’ocasió per demanar a l’Ajuntament que s’abstingui d’usar la nova denominació per a la ciutat fins que no s’aprovi definitivament. El procés de canvi de nom s’està duent a terme amb irregularitat ja que s’està aplicant el canvi abans de la resolució del Consell Insular de Menorca, tal com estableix la legislació vigent. Cal recordar que no esteim davant d’un procés de normalització lingüística d’un topònim ja existent sinó de la creació d’un nou topònim amb un guionet al mig.