Escola d’adults a Maó: continuam amb la incògnita i la deixadesa

El Govern balear no té previst dedicar pressupost a la nova escola d’adults de Maó, tot i que fa més d’un any asseguressin que es rehabilitarien els antics quarters de Santiago

El PSM més per Menorca ha denunciat contínuament la manca de previsió en matèria educativa per part de l’executiu balear, i més concretament en matèria de l’educació d’adults de Maó. Diverses han estat les temptatives de despistar l’atenció: proposta d’ubicació a l’edifici de l’antic hospital Mare de Déu del Toro, posterior proposta als quarters de Santiago, i tot amb l’element comú de no disposar de cap mena de projecte que ho avali tècnicament.

També hem denunciat actuacions com la supressió per part del Govern d’una ajuda de 30.000 euros el curs passat, encaminades, al nostre entendre, a justificar, per la porta de darrere i a base de l’ofec econòmic, que no hi ha demanada d’alumnes, i per tant que no es necessita la nova ubicació.

La qüestió és que hores d’ara la qüestió continua a la taula de la consellera, sense que s’hi hagi fet res al respecte. De la darrere de les propostes (que semblen globus sonda per manejar la perdiu d’una promesa electoral més que solucions serioses) no se’n sap res, a pesar que fa més d’un any que el PSM més per Menorca, en preguntes parlamentàries, demana sobre l’estat de la qüestió. L’única resposta que es rep és que s’està en fase de redacció de l’avantprojecte (que és com un que no diu res) i que com que no hi ha projecte, no hi ha possibilitat de finançament ni, per tant, pressupost per dedicar-hi.

El PP ha continuat amb una política d’improvisació educativa, que s’ha agreujat amb actituds autoritàries arran de l’aprovació del TIL, la destitució dels directors de Maó i el tractament de la vaga de doncents. En matèria eductiva estan actuant sense cap tipus de plantejament a mig i llarg termini i amb formes dictatorials. Ens preocupa que amb un tema com és l’educatiu es tendeixi a actuar d’aquesta manera sense tenir en compte, en cap moment, l’opinió i l’assessorament dels professionals.

Recordem que prest farà deu anys que, després de valorar la possibilitat que la nova escola d’adults pogués anar als antics quarters de Santiago, es va decidir que sortiria molt més rendible comprar els terrenys de davant per fer un edifici nou, que és el que es va començar a planificar. Un edifici que, després, vistes les necessitats educatives de primària a Maó, es va optar per deixar per les edats primerenques. Ara tornam a encetar el meló, prop de deu anys més tard, després que el mateix PP que havia proposat a l’Escola d’Adults l’edifici de sa Graduada que quedaria buit en traslladar-se al nou edifici, hagi decidit mantenir Sa Graduada com a centre de primària i hagi deixat, una vegada més, l’Escola d’Adults, sense centre.

Avui el tema segueix exactament igual, ningú sap res de cap solució per a l’Escola d’Adults, tot i les promeses electorals. Ara per ara, ni el govern municipal ni l’autonòmic tenen cap previsió concreta sobre el futur de l’Escola d’Adults, després que la planificació dels dos anteriors governs (on també hi era el PP), canviés en favor de deixar l’escola de Sa Graduada com a centre de primària, i per tant deixa desemparada, una vegada més, l’Escola d’Adults, que compta amb 2.000 matrícules. D’aquesta manera, la problemàtica de l’Escola d’Adults, que mantenen una reivindicació de fa més de 14 anys, continua tal i com estava, sense una solució ni a curt ni a llarg termini. El PSM és conscient de la dificultat de respondre a totes les necessitats educatives a la ciutat, i també de les dificultats econòmiques d’aquests moments. En casos com aquests és quan s’ha de demostrar allò que el PP ha repetit fins a la sacietat: que l’educació és la prioritat d’aquest govern, més enllà d’expedientar directors i aprovar decrets-llei tot i les advertències del TSJIB.

La Consellera respon dia 1 d’agost del 2013 una pregunta de l’any 2012, referida al pressupost de la CAIB del 2013

Juana Maria Camps respon a la pregunta amb un any i mig de retard per afirmar que no tenen el projecte redactat i per tant no es podia pressupostar dins el 2013. Cal deduir, encara que no ho expliciti així, que si el projecte no està redactat tampoc ara, no es podrà incloure en el pressupost del 2014, que en aquest moments està tancant el Govern i que properament entrarà en tramitació parlamentària.

El PSM Més per Menorca anticipa que proposarà que el pressupost del 2014 inclogui una partida destinada a la nova escola d’adults de Maó, sigui quin sigui el projecte final que s’executi. Els menorquinistes recorden que el projecte que presenti la conselleria ha de tenir en vist-i-plau de la comunitat educativa de Maó, i en especial del centre de persones adultes.

Per al diputat Nel Martí tots aquests retards (de la informació parlamentària, de la redacció del projecte, d’incloure partida en el pressupost,…) són una mostra de què el Govern ni té les coses clares, ni considera adults una prioritat.