Garantir els drets dels ciutadans que utilitzen el transport marítim entre illes

Demà a la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears es debatrà i votarà una proposició no de llei presentada pel diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, en la qual es demana al Govern que vetlli per a protegir els drets dels usuaris del transport marítim.

En la iniciativa, els menorquinistes recorden el cas de les passades festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, quan prop de 700 persones van quedar al Port de Ciutadella sense informació durant moltes hores i amb una resposta pèssima per part de la companyia “Entre islas y canales”, a més de no poder embarcar i tornar cap a Mallorca.

Des del PSM Més per Menorca entenen que es pugui produir inesperadament un problema en un vaixell i que la companyia es vegi obligada a retardar el viatge, ara, el que no podem entendre ni acceptar és que la gestió d’aquest incident hagi estat tan nefasta. Així mateix, ens sorprèn que, per un costat, una naviliera amb l’historial de problemes com l’esmentada no tengui un pla B per si sorgeixen imprevistos en una data tan senyalada i amb tants de passatgers, i, per altra, que una vegada produït l’incident es gestioni de manera tan deshumanitzada i despreocupada, no donant, per exemple, informació i explicacions als usuaris, no deixant-los sortir del recinte, no donant-los refrescos ni cap tipus d’aliment…

Des de MÉS consideram que el transport és una necessitat pels menorquins, i no únicament un luxe, i que el servei de transport entre illes, les seves comunicacions, ha de comptar amb un mínim de garanties, per la qual cosa consideram que cal traslladar als organismes competents el malestar i preocupació pels fets ocorreguts als voltants de les festes de Sant Joan, tot demanant mesures per a que no es tornin a repetir.

Per tot açò, Nel Martí defensarà una proposta de resolució en la qual s’insta el Govern de les Illes Balears a defensar un transport marítim de qualitat que compleixi amb un mínim de garanties pels usuaris, i a prendre en aquest sentit les mesures que siguin necessàries per evitar que es tornin a repetir situacions com les viscudes pels 700 usuaris de la companyia “Entre islas y canales” al Port de Ciutadella, durant les festes de Sant Joan, que es van quedar sense cap resposta ni alternativa per a retornar a Mallorca després de l’averia del seu vaixell.

La Comissió es reuneix a les 10.30 del matí de demà, i la pnl esmentada és el primer punt del dia.

 

PNL Sant Joan