“I tornen a faltar a la veritat. És que no es cansaran mai?”

La resposta de l’equip de govern a la queixa del PSM Més per Menorca, respecte a l’ús partidista de la web de l’ajuntament, ha estat en la línia de sempre, desqualificant els altres. Així l’equip de govern, segons informa el Menorca ha dit:

“ El equipo de gobierno ha salido inmediatamente al paso de estas acusaciones y afirma que el PSM “está faltando a la verdad”, ya que sí que estaban convocados: “El envío se hizo correctamente a la dirección del PSM, la misma donde desde hace tres años se les convoca para las comisiones informativas y de vecinos”, a los que les contesta que “si por dejadez no abren el correo electrónico del Ayuntamiento es un problema de organización interna del propio partido y nada tenemos que ver como equipo de gobierno”.

Es veu que el PP ja no recorda que va passar fa 1 anys l’ajuntament. “Amnèsia selectiva?” Així, segons recorda Joana Gomila, “degut a un problema similar sorgit el març del 2013, vaig enviar un mail a l’ajuntament, el qual va rebre, per indicar, per un costat, que Bep Juaneda era el representat del PSM a la Comissió de Veïns i , per altre, per indicar  que quan la convoquessin a ella enviessin la convocatòria al seu correu particular i no el de la feina, ja que cada coreu té un ús, i no s’ha de barrejar la feina personal amb la tasca a l’ajuntament, que després passen coses estranyes com la que ha passat a la regidora de cultura. El correu deia:

    ” Agrairia m’enviéssiu els correus electrònics a l’adreça: 
     joanagomlluch———– (…)
 
    Per altra banda, les convocatòries de la comissió d’associacions de veïns l’heu d’enviar , també, a nen Bep Juaneda que és   el representant del PSM a la comissió d’associacions de veïns.

    Atentament, Joana Gomila ” 
    24 de març de 2013

No contents amb això, encara tenen la barra de qualificar de “ deixadesa” la feina que fan els altres?   Volem recordar que, després de llegir la notícia al web,  els representants municipals, sorpresos, van esbrinar que havia passat, per si era un error dels regidors,  i després de demanar explicacions a les persones encarregades de convocar-los, vam rebre una resposta assenyada, amb una disculpa perquè hi havia hagut un error en el correu den Bep ( Me van passar la llista de mails i el teu el tenien com a bepet@hotmail.com)  i per això no ho havíem rebut, i dient, a més,  que després ho van enviar al del PSM de l’ajuntament per si de cas.  Volem destacar, que no feim públic tot el contingut del correu, òbviament,  perquè l’important, pel PSM Més per Menorca, no és que hi hagi hagut l’error sinó que el PP utilitzi aquest error , de forma escandalosa, per atacar un membre de la corporació sense cap precedent fins ara.

I insistim, des del PSM més per Menorca, acceptam que hi pot haver errors en la convocatòria, més faltaria,  els errors són humans, ara, el que no podem entendre de cap manera és que surti així a la web de l’Ajuntament, abans de demanar que ha passat, és que aparegui a una noticia de la web de l’Ajuntament, abans de demanar que ha passat,  quan mai s’havia publicat les absències de cap regidor de la corporació ni de cap dels membres de les comissions.

Avui, veim una vegada més com a l’Ajuntament tothom té senys menys els governants i només utilitza la desqualificació com argument. Estaria bé que per comprovar que falten a la veritat, l’equip de govern  informi de totes les convocatòries de comissions, reunions, plens, juntes de governs, comissions informatives, o correus  per enviar informació, etc.. que han enviata a aquesta adreça o a una adreça no correcte i quantes vegades se’ls ha fet saber quines eren les adreces correctes a les quals  ho havien d’enviar en aquets 3 anys? És aquest o és el Personal de cada regidor?

D’altra banda, l’Ajuntament, suposam que per “ desidia” no ha dit quantes vegades ha posat el web la gent que faltava, o si a partir d’ara ho faria, o quin és el criteri per posar les informacions al web. De fet els Menorquinistes recorden, que fins avui, no s’havia posat l’assistència o no de les persones, ara, si es decideix informar als ciutadans d’aquest fet,  suposam que per millorar la transparència, com a mínim, haurien de posar el motiu de la no assistència i “ que no va ser altre que no van ser convocats degudament”.  Així, podrien començar per posar, per exemple,  que ni en Pedro Gener ni na Joana Maria van assistir a la junta de Sant Joan celebrada el 17 de febrer de 2014, 3 dies abans de “l’afronta del PSM” que ha merescut anar al web de l’Ajuntament.

Finalment, en aquest sentit, tornam a recordar que demanaran al ple del mes de març aclariments sobre: Quins són els criteris que es segueix per penjar la informació a la web municipal? Per quin motiu l’equip de govern no va demanar abans de penjar la notícia perquè el PSM no hi havia assistit? S’han preocupat els membres de l’equip de govern perquè els funcionaris tenguin les adreces de correu electrònic correctes perquè es pugui convocar a tots els membres? S’informarà a partir d’ara de totes les comissions i reunions i  dels membres absents i es penjarà la informació a la web municipal? S’indicarà per quin motiu?, etc.. I,  hi afegirem, que ens informin de totes les comissions, reunions, plens, juntes de governs, comissions informatives, o correus  amb informació,etc.. que ens han enviat a aquesta adreça del PSM en aquets  3 anys de legislatura , com a les que han enviat a les adreces de la resta de partits e la corporació?

Grup Municipal del PSM Més per Menorca