Impulsem uns pressupostos realistes, responsables i d’un marcat caire social per al 2020 a l’Ajuntament de Ciutadella

L’Ajuntament de Ciutadella ha presentat un pressupost per al 2020 que es manté en la línia dels darrers anys i se situa en 34.373.493,83€, el que suposa un increment en un 1,21% (410.547,63€) respecte a l’exercici anterior.

Des del PSM-Més per Menorca s’han prioritzat projectes que tenen com a element principal el benestar de les persones i el recolzament del teixit associatiu i les entitats com elements dinamitzadors de la ciutat, així com les inversions en matèria educativa, programes d’atenció social i d’ocupabilitat, una línia impulsada des de PSM-Més per Menorca a través de l’alcaldessa Joana Gomila i del regidor de Serveis Econòmics, Jose López

Cal destacar, igualment, que l’Ajuntament de Ciutadella ha aconseguit reduir el nivell d’endeutament a nivells molt baixos, i que  la previsió per al 2020 és que aquest exercici es tanqui amb un nivell d’endeutament per sota dels 3 milions d’euros, el que representa menys d’un 10% sobre els ingressos. Des del PSM-Més per Menorca s’entén que aquests objectius són possibles gràcies a una línia pressupostària prudent en la previsió d’ingressos i realista en la de les despeses, amb una gestió responsable, transparent i basada en la proximitat i el diàleg amb la ciutadania i amb la resta d’administracions.

Així, cal destacar que el consistori invertirà més de 5 milions d’euros en una trentena de projectes i actuacions el finançament de les quals es farà mitjançant recursos propis o a través de fons provinents d’altres administracions. A més, al marge d’aquests projectes aprovats i que ja tenen el finançament assegurat, el Govern municipal segueix treballant en la redacció de nous projectes i per cercar el finançament necessari per poder-los atendre.

Ciutadella - Pressupostos