Intervenció de la consellera Maite Salord en el plenari d’aprovació definitiva de la Norma Territorial Transitòria

Aprovació definitiva de la Norma Territorial Transitòria

La NTT que avui aprovam in extremis posa en evidència la manera de governar del PP: el fons i les formes. Comencem per LES FORMES:

1- Incompliment d’una promesa electoral. El 2003, just aprovar-se el PTI, el PP va dir que el primer que farien en governar el CIM seria modificar-lo. Aquesta futura modificació del PTI va ser el tema estrella del PP de les campanyes electorals del 2003, del 2007 i del 2011. Vuit anys després, quan, finalment, el PP va assolir el govern del Consell Insular de Menorca, el 2011, era d’esperar que en poc temps complís la seva promesa. Però no ha estat així: onze anys després de l’aprovació del PTI, l’únic que el PP pot posar damunt la taula és aquesta Norma Territorial Transitòria, aprovada damunt la campana i que presenta molts de dubtes.

2- Gestió ineficaç. Val la pena recordar el camí, iniciat pel conseller Huguet, que ens ha duit fins aquí:

• Van dir que no modificaven el PTI i que feien una NTT per “guanyar temps”, un temps preciós per poder sortir de la crisi de manera immediata i l’aproven a cinc mesos d’acabar el mandat! M’abstindré de posar-hi qualificatius… L’argument cau pel seu propi pes.

• Dia 19 de Març del 2012, intent de modificació del PTI a través del Govern de les Illes balears i el Parlament, a través d’una disposició al DECRET LLEI 7/2012 de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible: la DA9a, “faculta al Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del Pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa”. És a dir, no era una modificació puntual, sinó un nou PTI sense les garanties d’un PTI, redactat evitant les garanties pròpies de qualsevol norma territorial, reduint al mínims els terminis d’informació per part d’ajuntaments, Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de participació ciutadana,…. per exemple. Els serveis jurídics del GB els van aturar els peus i els van dir, com també havíem dit des del PSM Més per Menorca, que aquesta petició discrecional no s’adequava a l’ordenació jurídica.

imatge campanya territori- etiqueta formatget - copia

• Finalment, s’aprova la llei 7/2012 de 13 de juny de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible: a la DA 9a apareix per primera vegada la NTT del CIM, amb el termini d’un any per dur-la a terme. Dia 19 de Març del 2013, però, el conseller Huguet, en nom del president Tadeo, anunciava que demanaria en persona al Parlament que es modificàs el termini d’un any de donava la disposició addicional 9è de la llei 7/2012 per aprovar la NTT perquè no la tenien enllestida!

• El fet que la NTT s’aprovi a través d’un decret-llei del Govern Balear representa, a més i sobretot, una renúncia a la plena sobirania en matèria territorial del Consell Insular de Menorca.

• El juny de 2014 es fa l’aprovació inicial de la NTT. Pel camí, hem perdut les famoses “legitimacions”, una carta als reis, quan el propi caràcter de la Norma exigia una universalitat de plantejaments que no es podien traduir en la llista de projectes particulars en què s’anava convertint, per obra i gràcia de l’acció de govern d’aquesta casa.

3- Tramitació caòtica. A l’avanç: manca de documentació (memòria justificativa, informes, plànols incorrectes…); documentació lliurada minuts abans de reunir-se la CTAU; canvis que no s’han comunicat…
En el cas del document definitiu, hem de destacar diversos aspectes: es va aprovar l’articulat amb un informe tècnic, amb canvis entre un i altre; hi faltava un informe de Costes, informe que ha implicat una modificació que no es va enviar abans a la CTAU (DA 4a); també va dir de viva veu que hi havia un informe sostenibilitat econòmica i de l’interventor, document que no vam poder mirar; error detectats que també s’havien esmenat de paraula; canvis de nuclis tradicionals a turístics, etc, etc.

A més, la NTT s’haurà de tornar a canviar per adequar-se a la llei agrària.

 

Fet aquest recorregut per les formes amb què s’ha tramitat aquesta NTT, entrem EN EL FONS, en el model territorial de Menorca que el PP posa damunt la taula.

1- Seguir construint, l’única recepta contra la crisi. És preocupant que l’única solució que el PP ha posat damunt la taula per sortir de la crisi sigui exactament la mateixa que ens hi ha duit. Ja ho vam dir durant l’aprovació inicial: aquesta Norma no generarà més activitat econòmica sinó que generarà drets als propietaris, que no són els que volen fer les activitats, i per tant faria irreversible qualsevol ordenació posterior.

2- Una NTT que, a més, se sustenta en tres pilars que en absolut podem compartir: la desprotecció del territori, el creixement indiscriminat i sense criteri i la construcció de grans infraestructures en rústic. I, sobretot, aquesta NTT canviarà la fesomia d’una Menorca que, no ho oblidem, és Reserva de Biosfera.

• Creació de les àrees de transició en zones turístiques i en els nuclis no tradicionals. El PTI era restrictiu: només permetia créixer al voltant dels pobles. Per què han de permetre créixer les urbanitzacions si encara hi ha places buides i zones sense construir a les urbanitzacions?

• Justifiquen la desprotecció que fan del sòl rústec en base a l’increment de l’activitat econòmica (articles 16 al 34). A partir d’aquí, com diuen a l’article 7, hi haurà tants residus d’obra que necessitarem més plantes de tractament de residus…

• En general, la NTT permet la construcció de grans infraestructures en rústic, més oferta complementària. La sacrosanta desestacionalització justifica qualsevol infraestructura o equipament i, per això, en sòl rústec (article 8) es permeten equipaments esportius en sòl rústec que contribueixen a la desestacionalització. A Ciutadella tenim una piscina descoberta, que només s’obre el juliol i l’agost, i es va fer amb fons per a la desestacionalització de la conselleria de turisme. Vostès han fet el mateix amb el parc aquàtic de Biniancolla.
Així, amb l’argument de la crisi econòmica, el PP vol obrir novament les portes de Menorca a l’especulació i al negoci fàcil. Avui a les Illes, patim les conseqüències de la política del PP que ha confós els interessos privats amb els interessos públics. Avui, a les Illes, veim com es destapem casos de corrupció i trames que, presumptament, mentre els ciutadans s’empobrien i es destruïen els recursos i el patrimoni natural, han enriquit persones i han finançat, de forma il·legal, el PP.

Llei de Turisme, llei del sòl, llei agrària, NTT… afectaran Menorca de manera irreversible i aposten per salvaguardar l’interès particular per sobre del col•lectiu. Models que aposten, una vegada més, pel que ens ha duit on som ara: a l’engreix de butxaques privades i a l’espoli dels recursos de tots.

És per això que no ens podem estar a favor d’aquestes lleis que el PP duu a terme perquè malmeten l’esforç de moltes generacions de menorquins que ha permès conservar l’illa i garantir-ne els recursos naturals, mantenint les seves platges, el camp, els camins o un paisatge ben característic. Uns valors naturals que, avui, indubtablement són font d’atracció social i econòmica, i són essencials per a la vida, per a la qualitat de vida de les persones que vivim a Menorca. A més, el patrimoni natural de l’illa és allò que ens diferencia i, per tant, és el que ens pot garantir el futur de la nostra economia. Una economia que volem diversificada però que és evident que gira al voltant d’un sector turístic de cada vegada més sensible als valors ambientals i culturals.

Des del PSM Més per Menorca, consideram equivocat que, actualment, els models especulatius, que han generat la bombolla financera i l’especulació urbanística que patim, hagin de ser la base del nou model de desenvolupament de Menorca. Ens hem cansat de sentir, durant molts anys, infinitat d’iniciatives basades en l’especulació i el guany ràpid, que havien de dur més progrés, més turisme, més qualitat de vida o permetre una major desestacionalització.
La realitat, però, s’imposa i no podem caure en el mateix error i esperar que una de les causes de la crisi actual, el model d’especulació i construcció desmesurada, ens pugui treure d’ella. De fet, en molts dels llocs on més s’ha destruït el territori i s’ha urbanitzat impulsivament, com València, Canàries o Múrcia, la taxa d’atur està molt per sobre del 20% i l’economia es troba en una forta depressió.

El PP de Menorca va estar vuit anys a l’oposició amb 6 consellers, 6, clamant contra un PTI que, amb 4 anys de govern han estat incapaços de modificar: l’únic que pot posar avui damunt la taula és una NTT sense suficients garanties jurídiques (canvis i PTI) i que cau en els mateixos errors històrics de la dreta d’aquest país: construir, construir i construir. I ja poden disfressar la realitat amb dibuixets infantils propis dels mons yuppi, com el de la carretera general. La seva gestió ha estat molt pobra –pobríssima- però suficient per veure què són capaços de fer amb més temps per endavant. Per sort, el maig del 2015 els menorquins tindran l’oportunitat de capgirar la situació. Una oportunitat real, impensable fa tres anys i mig quan el PP es feia amb la majoria més àmplia mai aconseguida. Una oportunitat que estic convençuda que els menorquins no desaprofitaran.

Per tot açò, el vot del PSM Més per Menorca serà contrari a l’aprovació de la Norma Territorial Transitòria.

Vídeo amb la intervenció de la Consellera Maite Salord


Vídeo amb la rèplica de la Consellera Maite Salord