Sobre les mesures de Riera, per no assumir responsabilitats i evitar de dimitir

Nel Martí: “Les promeses de Riera no l’eximeixen ni a ella ni a la directora general del SOIB dels fets denunciats per Deyá, i de les posteriors irregularitats -sinó il·legalitats- en la gestió de documents públics i en l’accés a la plaça d’educació física a l’Institut de Maó.

El PSM Més per Menorca recorda que fa molts mesos que reclamaven aquestes mesures de transparència i control i que el PP s’hi havia negat reiteradament.

Davant els compromisos anunciats per la portaveu del Govern i consellera d’Educació, Núria Riera, de fer públiques les adjudicacions de places a interins i publicar les comissions de servei del personal docent a partir de l’any vinent, el PSM Més per Menorca considera:

20141218

1. positiu que es prenguin mesures que reforcin el control i la transparència en el procediments públics d’adjudicació de places. Cal dir emperò que aquesta mesura arriba molt tard, i que quan el PSM Més per Menorca l’ha presentada i defensada en el Parlament de les Illes Balears, la majoria del Partit Popular l’ha rebutjada. En el darrer debat del Parlament, el debat de la llei de pressupost, el diputat Nel Martí va reiterar la proposta de publicar les comissions de serveis i transparentar a temps real l’adjudicació de places interines, i la consellera Núria Riera va evitar en tot moment de pronunciar-se.

2. que les mesures no poden, de cap manera, evitar de donar explicacions i assumir responsabilitats en els fets denunciats per l’ex-director general d’Educació, el Sr Deyá, sobre la pretensió de tracte de favor per a beneficiar al PP. Tampoc no resol l’irregular situació de l’interí afectat que segueix ocupant la plaça de professor d’Educació Física a Menorca, ni la desaparició del registre oficial de la circular interna de la Conselleria d’Educació que donava tràmit a la comissió de serveis del professor interí de Lloseta.

3. que amb les mesures promeses no es poden donar per tancades les greus irregularitats comeses per la directora del SOIB i la consellera d’Educació. El PSM Més per Menorca reitera que ambues persones han de dimitir o han de ser cessades si es vol retornar a Educació la credibilitat i la autoritat que necessita per a gestionar i dialogar amb la comunitat educativa.