L’Ajuntament de Ciutadella dona llum verda a la redacció de l’avantprojecte per a l’ampliació del Geriàtric Municipal

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat aquest dimecres la contractació d’un equip tècnic per redactar l’avantprojecte per a la futura ampliació del Geriàtric Municipal per un import total de 10.018,80€ IVA (21%) inclòs.

La necessitat d’ampliar el Geriàtric Municipal sorgeix arran del venciment, l’11 de maig vinent, del contracte de lloguer entre la Clínica Salus Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella, i que no serà renovat, atès que el consistori considera convenient destinar l’espai cedit a ampliar els serveis sociosanitaris que actualment ofereix el Patronat Municipal de l’Hospital per donar resposta a les necessitats socials que hi ha al municipi. Així ho posa de manifest la presidenta del PMH Laura Anglada, al assegurar que “serà precís adaptar les dependències que fins ara haurà ocupat la Clínica Salus Menorca per tal d’ampliar el serveis del Patronat. Així mateix, caldrà estudiar la obligatorietat d’adaptar també les dependències de l’actual geriàtric per tal d’ajustar-se a la normativa vigent”.

És per aquest motiu que l’avantprojecte de l’ampliació haurà de tenir en compte diferents elements i dades. Així, el geriàtric municipal té actualment 60 places residencials assistides, 26 de les quals formen part de la xarxa de recursos públics del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 

(SAAD), 20 són places que l’Ajuntament posa a disposició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i 14 són places de les quals n’és titular l’Ajuntament. A data d’avui, el geriàtric té més de 70 persones en llista d’espera.

Hi ha, doncs, una elevada demanda i una previsió que, atesa l’actual crisi sanitària, aquesta vagi en augment, amb la qual cosa l’avantprojecte haurà de plantejar diversos usos que cal valorar, com ara l’ampliació de places residencials, la incorporació de places per unitats de respir i la incorporació d’un servei d’habitatges supervisats.

Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el Patronat Municipal de l’Hospital també gestiona altres serveis que estan fora de la residència geriàtrica, com ara el Centre de Dia i el Centre de Promoció de l’Autonomia, i que al municipi també existeix un altre recurs assistencial per a persones amb manca d’autonomia, com és el Centre Sociosanitari Santa Rita (gestionat pel CIME) i que té places de residència assistida, places de centre de dia, unitats de respir i places de convalescència.