L’assemblea interna del PSM Més per Menorca acorda que el partit no es presenti a les eleccions europees i doni suport a les coalicions Compromís-Equo i Esquerra Republicana

Dissabte, dia 22 de març, l’Assemblea Interna del PSM Més per Menorca va acordar, per àmplia majoria, que el partit no es presenti a les pròximes eleccions europees i que doni suport a les coalicions Compromís-EQUO i Esquerra Republicana.

En aquest sentit, hem de recordar que l’espai europeu del PSM Més per Menorca és el de ALE-Verds (Aliança Lliure Europea-Verds), un espai obert que recull sensibilitats molt diverses i que representa l’espai de l’esquerra, sobiranista, ecologista i ecosocialista. Tanmateix, no ha estat possible que, a nivell estatal, es pogués fer una candidatura única, àmplia i sense exclusions” que agrupàs totes les sensibilitats integrades dins ALE-Verds i en les quals el PSM Més per Menorca es reconeix, sinó que s’ha fragmentat l’espai ALE-Verds en vàries candidatures. Avui, per tant, s’estan configurant, a nivell estatal, almanco tres coalicions que complirien, en part, aquests requisits i és per açò que el PSM Més per Menorca ha pres la decisió de no presentar-se a les eleccions.

Així, l’acord pres en l’assemblea és el següent:

“L’assemblea Insular del PSM Més per Menorca acorda no presentar-se a les eleccions europees de maig de 2014. Tanmateix, es proposa que el PSM Més per Menorca doni suport a les candidatures europees encapçalades per ERC i Compromís-Equo i faci una campanya activa”.

En aquests moments, la nostra afinitat estratègica i ideològica es veu reflectida, de forma majoritària, en les coalicions Compromís-EQUO i Esquerra Republicana, a les quals donarem suport, amb el convenciment que obtindran representació. Així, través de les dues coalicions farem que la veu de Menorca sigui present a Europa, de la mateixa manera que, aquests darrers anys, ens han permès fer possible que les preocupacions dels menorquins arribassin al Congrés de Diputats de Madrid. Aquesta és la línia de feina que volem continuar, també a nivell europeu.

Aquests darrers anys, el PSM Més per Menorca ha fet una feina important d’obertura i ampliació de sensibilitats a través del projecte menorquinista de Més per Menorca, sensibilitats que poden anar de les més sobiranistes a les que posen l’accent en les qüestions socials o les ecològiques. És per donar una resposta integradora i gens excloent a militants i simpatitzants que hem valorat no decantar-nos per una única coalició.

Finalment, no podem obviar que els recursos del partit són limitats en un moment, a més, en què hem de fer front a amenaces molt greus sobre el nostre territori, el benestar social o la llengua i la cultura. Amenaces que ens reclamen un esforç i una constància que és, ara per ara, la nostra prioritat.