L’equip de govern del PP diu mentides sobre la situació econòmica de l’Ajuntament de Ciutadella

Article d'opinió - Ma Jesús Bagur, portaveu del PSM a l'Ajuntament de Ciutadella

L’equip de govern del PP diu mentides sobre la situació econòmica de l’Ajuntament de Ciutadella

Ens hem quedat bocabadats amb les declaracions que han fet l'alcaldessa la Sra. Juana Mari Pons i el regidor d'Hisenda el Sr. Joan Benejam del Partit Popular, quan han declarat la seva sorpresa i desconeixement de la situació econòmica de l'Ajuntament de Ciutadella.

Fa molts anys que tots dos estan a l'oposició, han vist tots els pressupostos dels darrers anys, els estats d'execució, les liquidacions, etc. perquè han estat informats i han tingut accés a tots els expedients, per tant, en tot moment coneixien la situació pressupostària de l'ajuntament.

 

A més, en el moment del traspàs de cartera per part de l'anterior regidor d'Hisenda el Sr. Jose López, els va explicar com estaven els comptes i els va recomanar dur a plenari una modificació de crèdit per fer front a determinades despeses. Per tant, de sorpresa cap ni una. La modificació de crèdit es va dur a plenari i com gràcies a la bona gestió econòmica duita a terme per l'anterior equip de govern, en aquests moments hi ha romanents suficients, s'han pogut assumir aquestes despeses sense més problemes. Ningú ha deixat de cobrar ,no devem res a ningú i no hi ha cap forat.

 

El desviament del pressupost no es pot mirar amb dues partides, s'ha de mirar en la seva globalitat. Si han estat capaços de dir les partides que no s'han cobert amb les expectatives inicials també haurien de comunicar totes aquelles partides que tenen superàvit.

 

Si segons el PP, que ens deia en la legislatura passada que ens podíem permetre ajustar el pressupost rebaixant despeses supèrflues fins a 700.00€ per així poder baixar l'IBI, sembla mentida que ara que els toca ells fer el pressupost, no només no baixen aquest IBI sinó que amb l'increment de taxes d'aigua no en tenen prou per tancar un pressupost.

 

No ens poden acusar de mala gestió econòmica quan s'han trobat un ajuntament sanejat, sense deute bancari, sense sentències pendents, amb un romanent que permet assumir les despeses sobrevingudes. Creiem que s'han trobat una situació privilegiada, amb euros a la caixa i romanent. No sabem què haguessin fet si s'haguessin trobat amb el que nosaltres ens vam trobar al 2015, allò si que era un forat, perquè sembla que ara no ho recorden i estan posant excuses i demostren poca capacitat de gestió econòmica.

 

En el nostre primer pressupost de 2016, de 30'8 M€ hi havia una partida per amortització de préstec de 2,6 M€ i una per anualitat per expropiacions i sentències diverses per 1'7 M€, herència del PP. És a dir, 4'3 M€ que estaven retinguts només per aquestes dues partides i actualment l'amortització de préstecs i sentències està a 0€, amb un pressupost que ronda els de 38M €. I volem recordar també que al 2016 existia la regla de despesa que tenia els ajuntaments ofegats.

 

Per tant, ja n'hi ha prou d'excuses i demostrin la seva capacitat de quadrar un pressupost d'un ajuntament que mai havia estat tan sanejat com ara.

 

M. Jesús Bagur Benejam

Portaveu del PSM Més per Menorca a l'Ajuntament de Ciutadella