“L’únic clar, lamentablement, en el cas rates, és que el gerent i el conseller van mentir”

Per al PSM Més per Menorca les explicacions aportades per la Conselleria de Salut sobre la presència de rates en el quiròfan i tota la zona quirúrgica, i de paneres a la cuina de l’hospital, arriben tard i malament. Les explicacions s’haurien d’haver donat, amb tot detall, el mes de setembre, inmediatament després que els menorquinistes van exposar la seva preocupació per aquestes informacions. Llavors tant el gerent de l’hospital Mateu Orfila, Manuel Yebra, com el Conseller de Salut, Martí Sansaloni, van negar els fets. Fins i tot aquest darrer, en seu parlamentària, ho negá reiteradament: “això no és vera, no és vera”, com recull el Diari de Sessions del Parlament.

Però a més d’arribar tard -les explicacions- arriben malament. En lloc de tranquilitzar i clarificar els fets, generen contradiccions, dubtes i desconfiança. Per una banda es diu que la detecció de rates a la zona quirúrgica va ser un fet puntual, i per l’altra es diu que es va haver d’actuar diàriament, durant dues setmanes. Per una banda es diu els fets no van afectar a les intervencions quirúrgiques, però per l’altra que s’entrava a la zona quirúrgica a actuar “ataviados con la vestimenta verde propia de las operaciones”.
Val la pena recordar que el setembre, la resposta de la conselleria va ser que la detecció de rates es reduïa als megatzems i prou.

Per a Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, és més necessari que mai que el gerent i el conseller compareguin en Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears per donar explicacions. Els menorquinistes tenen sol•licitada aquesta compareixença des del mes de setembre i encara no s’ha produït.

Per als menorquinites tantes contradiccions, rectificacions, noves aportacions, etc amaguen un fet, tan greu o més que el de les rates, que es va mentir.

Per a Nel Martí queden massa qüestions per clarificar: com ha afectat la retallada en el contracte de neteja, com s’ha aplicat el protocol d’actuacions per aquests casos, com s’ha gestionat la informació,…