L’únic que confon l’opinió pública és la falta de transparència i participació

Des del PSM més per Menorca no entenem les declaracions del Conseller Huguet en el sentit de demanar, ara, diàleg i consens sobre el PTI quan ha intentat que aquest es modificàs des de Mallorca a través d’unes esmenes al Decret llei de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.
Així, pretenia canviar el PTI a través d’una llei que excloïa, de facto, la participació i el consens amb què s’havia actuat fins ara en aquest tema. I no només això: ens vam haver d’assabentar per la premsa que els serveis jurídics del GB no havien acceptat la seva proposta.
Només ara, quan el conseller Huguet i el president Tadeo han fet el ridícul més clamorós de fer pronunciar els ajuntaments de l’illa sobre la proposta del CIM i plantejar-la a associacions empresarials, etc, per després veure com el PP de Mallorca la rebutjava sense contemplacions, només ara, s’ofereix participació.
Avui, El Sr, Huguet i el  Sr. Tadeo se n’adona que el govern d’en Bauzá els ignora. Com ignora els Menorquins. Després de passar- els primers 10 mesos de govern abdicant de l’autogovern de Menorca, diluint el pes de la principal institució menorquina, i deixant  que ens governi en Bauzà, en Company o en Delgado, se n’adonen que no és el camí.
Com ja vam dir en el seu moment, és patètic instar el Parlament a modificar el PTI quan la competència és del CIM, i encara més patètic és que s’omplin la boca parlant de seguretat jurídica i  que els serveis jurídics del GB els hagin d’aturar els peus.
Per al PP, la crisi, la por i l’angoixa d’una situació incerta és la gran oportunitat per donar carta blanca a l’urbanisme descontrolat. Tiren per la borda la feina feta des de la participació de protecció del territori de tota una generació, en lloc d’adaptar i revisar el PTI, des d’un cert consens i amb la participació dels agents.
Des del PSM més per Menorca sempre hem manifestat la nostra predisposició a participar en la revisió del PTI. Però el senyor Huguet no el volia revisar: el volia suprimir directament, amb tot el que això implica.
En aquests moments, i vista la seva actuació en tot aquest tema, ens costa donar credibilitat a les seves paraules: primer ven unes esmenes que ni els seus accepten; ofès, amaga a  presentar la seva dimissió; continua com a conseller i comença a parlar de consens, quan, des del primer moment, ha actuat amb una prepotència i un menyspreu al Govern Menorca i als menorquins indigna d’un conseller menorquí.
Tot i així, dins aquest nou escenari, i donat el temps que es tardarà en redactar la norma transitòria, el PP sembla que comença a recapacitat – per obligació-  i ho podria  aprofitar per intentar revisar el PTI des del govern dels menorquins, des de Menorca i amb la màxima participació de la societat menorquina.  Exercint l’autogovern de Menorca i fent efectives les competències del Consell insulars de Menorca, el PP ens hi torbarà. Ordenant l’illa de Menorca des de la singularitat de Menorca i amb instruments propis del CIMe, ens hi trobarà. En canvi, no aturarem de denunciar cada actuació que representi abdicar del govern de Menorca cap el govern Bauzá o que representi incentivar l’ urbanisme a la carta i l’ urbanisme especulatiu.
Per revisar el PTI, des de la participació i el consens, trobarà el PSM més per Menorca. Però volem fets, no paraules. Perquè les del conseller Huguet s’ha demostrat que no tenen cap tipus de credibilitat.