La Consellera d’Educació no té elements per afirmar que es fa política a les aules

La Consellera d’Educació, Juana Mari Camps, no disposa de cap element per afirmar que els docents fan política a les aules, tal com es va afirmar reiterades vegades des del Govern i des del PP

Aquesta és la conclusió que es pot treure de les ambigües i genèriques respostes entregades per la Consellera d’Educació i Cultura, Juana Mari Camps, a les preguntes formulades pel diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí.
El diputat menorquinista ha reiterat en vàries ocasions que la Conselleria d’Educació tenia l’obligació d’explicar i/o demostrar qualsevol fet relacionat amb la presumpta politització de l’activitat docent. No és de rebut que des del Govern s’emetin afirmacions que qüestionen la professionalitat i la independència de l’activitat docent, a no ser, clar, que la Conselleria en tengui proves, o hagi dut a terme alguna actuació o resolució al respecte. Tampoc és acceptable que, davant les acusacions d’un grup polític -el PP- la Conselleria competent calli i no defensi la honorabilitat del col•lectiu docent.

De tenir actuacions o expedients en procés relacionats amb l’ incompliment dels deures dels docents, tal com s’estableixen en l’Estatut de l’Empleat Públic, la Consellera els hauria hagut de citar, encara que sigui de forma general, i no ho ha fet.
Amb aquestes respostes escrites la Consellera Camps demostra que el poc rigor i el poc suport amb el qual es treballa a favor de l’educació i dels treballadors públics docents.

Considera adequat afirmar que es fa política a les aules

Quines proves té per afirmar que es fa política a les aules