Segueix essent necessari facilitar l’estada i una compensació justa pels malalts que es desplacen

Les xifres de malalts i familiars menorquins que es desplacen i han de residir a Mallorca durant dies, setmanes o mesos posa de manifest, una vegada més, que la demanada històrica d’una residència vinculada a l’Hospital de Son Espases és important i urgent. Mai, almenys per ara, l’Hospital Mateu Orfila de Menorca podrà oferir tots els serveis especialitzats que té l’hospital de referència ubicat a Palma, i per tant els desplaçaments i les estades seran inevitables. Mentre açò sigui així, l’Ib Salut ha de resoldre i facilitar tot el que suposa viatjar i residir fora de la pròpia illa. Som una comunitat feta d’illes, però al Govern el correspon fer que tots els ciutadans, tant si resideixen a Mallorca, com a Menorca, Eivissa o Formentera, tenguin les mateixes oportunitats, i costos, i garanties de qualitat en Sanitat. Quatre illes, i una sanitat de qualitat per a tothom.

Així durant el 2013, i tal i com podeu veure en les preguntes i respostes adjuntes al final, fins el passat juny el  Govern ha hagut de satisfer el viatge de 4.590 persones ( 2397 malalts i 2193 acompanyants) , amb un cost total de 548.512  € .
Fa pocs dies , els menorquinistes ,en un altre comunicat,  expressàvem  la seva satisfacció davant l’anunci del   Govern de les Illes Balears  que el desembre del 2015 l’Hospital Mateu Orfila disposarà del servei de radioteràpia, sempre i quan aquest servei s’ofereixi amb les mateixes garanties tècniques i professionals que les actuals a Son Espases. No debades, deixàvem clar que això no volia dir, de cap manera, renunciar a millorar les compensacions per desplaçaments i estada de la resta de malalts i acompanyants, ja que avui encara és el gruix dels desplaçaments.  De fet, la portaveu al Consell de Menorca, Maite Salord, van expressar que “ en cap cas aquest compromís del Govern havia de suposar cap renúncia en una qüestió tan bàsica i essencial com és el tema de la regulació de les compensacions per desplaçament i de la residència de malalts i/o acompanyants en tractament de curta o llarga durada”.

Com recorda Nel Martí, “Les xifres de malalts i familiars menorquins que es desplacen i han de residir a Mallorca durant dies, setmanes o mesos posa de manifest, una vegada més, que la demanada històrica d’una residència vinculada a l’Hospital de Son Espases és important i urgent. Mai, almenys per ara, l’Hospital Mateu Orfila de Menorca podrà oferir tots els serveis especialitzats que té l’hospital de referència ubicat a Palma, i per tant els desplaçaments i les estades seran inevitables”.
El Menorquinistes consideren que, mentrestant açò sigui així, l’Ib Salut ha de resoldre i facilitar tot el que suposa viatjar i residir fora de la pròpia illa. Som una comunitat feta d’illes, però al Govern el correspon fer que tots els ciutadans, tant si resideixen a Mallorca, com a Menorca, Eivissa o Formentera, tenguin les mateixes oportunitats, i costos, i garanties de qualitat en Sanitat. Quatre illes, i una sanitat de qualitat per a tothom.

Asignació pressupostaria desplaçaaments a la península 2013 Assignació pressupostària desplaçament de malalts 2013- 3 Cost desplaçament de malalts a la península el 2013- 5 Cost desplaçament malalts i acompanyants per separat – 2013 (2) Persones que s’han desplaçament de le illes 2013- 4 Quantes persones de la resta illes s’han desplaçat a Mallorca 2013 bis resposta desplaçament malalts i tema infermers 2012