La darrera memória de policies locals demostra el fracàs de la política Bauzá

“Amb Bauzá els cossos de policia local són més reduïts, inestables i envellits, i per tant menys operatius”

“La darrera memòria de policies locals demostra el fracàs de la política Bauzá també en aquesta matèria”

Fa pocs dies (dia 3 de febrer del 2015) el Govern de les Illes va publicar la Memòria d’Activitats de les Policies Locals 2013 (amb un any de retard)

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2251502&coduo=2625&lang=ca

Comparant les dades dels dos darrers anys (memòries 2012 i 2013)

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=2625

ens trobam amb dos efectes molt clars de la política del president Bauzá en matèria de policia local i de col·laboració amb els ajuntaments:

Policia Local

1. La nova llei de policies locals i la gestió del Fons de Seguretat feta pel govern Bauzá ha suposat menys recursos de la CAIB per a donar suport als cossos de policies locals, i una distribució d’aquests -recursos- que no han potenciat dos elements claus d’eficiència i eficàcia policial: estabilitat i no envelliment de les plantilles.

2. Quant al nombre total d’efectius, aquest ha passat de 2605 l’any 2012 a 2542 l’any 2013. O sia que en un any s’han reduït 62 agents.

3. La reducció d’agents afecta sobretot al cos de Policies Turístics, desapareguts amb la Llei de Cooperació de Policies Locals aprovada per Bauzá, que passa de 190 a 88 agents. Cal recordar que el 2013 era el darrer any per a mantenir aquesta figura de Policia Turística, i per tant a hores d’ara els 88 agents restants tampoc existeixen.

4. Incrementen en canvi el nombre d’oficials (de 279 a 290, 11 en total) i policies (de 1854 a 1880, 26 en total d’increment), però aquests increments no compensen la baixada de policies turístics (de 190 a 88, 102 en total).

5. És més, l’increment dels 26 policies es produeix amb un traspàs de la columna de Policia Turística a Policia, però sense cap criteri d’estabilitat ja que tots ells -els 26- són contractes interins de reforç de 6 mesos. Val la pena recordar que la mitjana dels contractes de Policia Turística era de 8 mesos. Per tant, la columna de Policies s’ha incrementat lleugerament gràcies a l’eliminació de la Policia Turística, però guanyant amb inestabilitat; quan a més el total final d’efectius baixa substancialment, en 62 agents.

Però per si era poc, a més de reduir efectius i de què aquests siguin menys estables i precaris, la política del govern Bauzá ha desatès una petició que ha passat a ser urgent: l’envelliment de les plantilles. En les piràmides d’edat es pot veure com les franges superiors s’han anat incrementant, reduint l’efectivitat de les plantilles.

Per a Nel Martí, diputat de MÉS, aquest nefast balanç de la política en policies locals és el resultat d’un govern gens municipalista, mal gestor i generador d’ inestabilitat política. Cal recordar que amb Bauzá, en 4 anys, han passat tres consellers d’Administracions Públiques