Nova campanya del PP a favor del TIL, a través dels instruments del Parlament

Bauzá vol convidar al Parlament als fidels a la doctrina TIL per acabar la lagislatuta, i atiar la seva campanya electoral

El PP vol ampliar les compareixences de la ponència per a un pacte educatiu per a fer parlar durant la darrera setmana del Parlament, als atiadors contra el català com a llengua pròpia de les Illes, i a favor del TIL.

TIL

Per a dijous dia 19 la Comissió Permanent d’Educació del Parlament de les Illes Balears ha inclòs com a tercer punt de l’ordre del dia el “Debat i votació de l’escrit RGE núm. 2854/15, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la modificació del pla de treball de la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en l’elaboració del Pacte per l’Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d’entitats i de persones expertes que es consideri convenient.”

http://www.parlamentib.es/actividad/actividad.aspx?fechaActual=19/03/2015&tipoAgenda=1&fechaInicio=19/03/2015&fechaFin=19/03/2015

S’adjunta l’escrit RGE 2854/15

Si bé fa unes setmanes va comparèixer a la Comissió, a proposta del PP i convidada a Mallorca pel Círculo Balear, la Sra Inger Enkvist, catedràtica de Filologia Hispànica; ara el PP proposa ampliar les assistències per a convidar a Juan Jiménez Castillo, conegut pel seu anticatalanisme i autor d’entre altres del llibre “La perversión pedagògica de la immersión lingüística” i Julián Ruiz Bravo, membre del grup PLIS Educación, por favor, que tractà d’”abertzales” als docents que defensen la llengua pròpia de les Illes.

Això es fa en el triple context de, primer, estar a dues setmanes de què es dissolgui el Parlament; segon, de què la ponència del Pacte per l’Educació hagi quedat només amb la participació del PP; i, tercer, de què el Parlament s’hagi negat reiteradament, gràcies a la majoria del PP, a convidar als redactors del Pacte per l’Educació a les Illes Balears.

“Quin sentit té enregistrar dia 9 de març una ampliació de compareixences d’una ponència morta, sinó abusar del Parlament per fer campanya electoral a favor del PP ?”, es demana Nel Martí, diputat de MÉS. “És un acte polític, d’abús per part del PP, que utilitza el Parlament i els seus recursos, per contentar i tranquil.litzar als seus sectors més catalanofòbics i més pro-TIL. És una forma de corrompre les funcions del Parlament, i la presidenta ho permet.”

Fa quatre anys el PP enviava paperetes electorals a través de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma (Cas CEDEIB), i ara utilitza el Parlament per a organitzar xerrades pro-TIL pels atiadors de foc contra el català com a llengua pròpia de les Illes Balears. Independentment de la legalitat, les dues són inacceptables i suposen un abús.

MÉS insta al grup del PP i a la presidenta del Parlament a aturar amb aquesta pràctica abusiva, i a reconèixer que el Parlament ha estat incapaç d’impulsar un pacte per l’educació, i de promoure el diàleg i l’acord entre els grups per afavorir aquest pacte.

RGE 2854/15