La reducció i la inestabilitat de les policies locals perjudica la seguretat a les Illes

Nel Martí: “és urgent adoptar mesures per garantir l’estabilitat de les plantilles de policia a les Illes Balears. Aquest estiu hi haurà menys policies locals que mai.”

El PSM Més per Menorca insta el Govern a reaccionar davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que posa en perill la continuïtat de les plantilles de policia a les Illes Balears, on hi ha uns 634 policies locals en situació administrativa de funcionari interí, dels quals uns190 corresponen a policies de temporada (abans policies turístics). Així ho posen de manifest les dades obtingudes pel Grup MÉS a través de preguntes parlamentàries (s’adjunten).

Concretament, les dades aportades pel Govern posen de manifest que a les Illes hi ha 2477 policies locals, dels quals 444 són interins. Als 2477 policies funcionaris fixes o interins d’hi han d’afegir uns 190 policies interins més que només treballen durant 6 mesos o menys (190 és la data oficial del 2012, segons la Memòria que s’adjunta, i que segons totes les fonts per als 2014 serà molt menor). Si comptam tot el cos policial, 2477 funcionaris fixes o interns de tot l’any i 190 interins de temporada, tenim que la taxa de temporalitat és del 23’77%, això és 634 interins d’entre 2667 policies.

Per a Nel Martí aquesta taxa és molt elevada, i posa en perill els principis d’autoritat i imparcialitat que han de regir la labor policial. En aquest sentit, Martí recorda també que la de les Illes Balears és una de les taxes de temporalitat més elevades de l’Estat.

Comparant les dades oficials del 2012 (Memòria adjunta) amb les dades de les respostes del Govern del 2014, veim com el nombre de policies locals (sense comptar amb els interins que no treballen tot l’any) ha passat de 2605 a 2667, amb 62 policies menys.

Aquest estiu hi haurà menys policies.

Quant als policies locals de temporada (turístics abans) cal tenir present que han passat de treballar una mitjana de 8 mesos a treballar 6 mesos com a molt, el que, independentment de la reducció en nombre d’efectius, els mesos de presència al carrer ha disminuït substancialment. En aquest sentit, el PSM Més per Menorca apunta al nou Fons de Seguretat creat pel Govern Bauzá com una de les causes de la disminució d’efectius per a reforçar l’estiu. Amb el Fons els recursos destinats als ajuntaments per a contractar agents de policia ha disminuït un 30%, que ara es dediquen a material i parc mòbil. Segons càlculs de MÉS aquest estiu el total de policies locals per l’estiu a totes les Illes no superarà els 170, retall al que hem d’afegir la disminució de policies fixes o interins de tot l’any.

Precisament, la sentència 18/2014, de 15 de gener de 2014, recurs 616/2011, declara que l’existència de policies interins és incompatible amb una norma bàsica estatal, en referència a l’antiga Llei de Bases de Règim Local. La sentència està recorreguda al Tribunal Suprem, que podria establir que els policies interins no poden exercir d’agent d’autoritat (en aquest sentit, la nova Llei de Bases de Règim Local és encara més explícita que l’anterior).

Si el TS confirma la sentència, cap policia interí podrà exercir com agent de l’autoritat. Per tant, els ajuntaments no podran reforçar les plantilles amb interins, i hauran de treure a concurs les places cobertes interinament per passar a ser funcionaris de carrera.

El diputat Nel Martí diu: “lamentam que el Govern no hagi previst que això podia passar, i que no incorporàs a la llei de coordinació de la policia local mesures per afavorir l’estabilitat de la plantilla i passar d’interins a funcionaris de carrera”. I davant la sentència esmentada afirma que “és urgent adoptar mesures per garantir l’estabilitat de les plantilles de policia a les Illes Balears”.

La sentència del TSJPB reafirma un plantejament que ja havíem apuntat des del Grup MÉS durant la tramitació de la llei de coordinació de policies locals, en el sentit que la situació d’interinatge no és la més idònia per exercir d’agent de l’autoritat amb plenes garanties.

La formació recorda que hi va presentar una esmena per garantir l’estabilitat de les plantilles de policia a Balears (adjuntam el text d’aquesta esmena).

 

Memòria policies locals 2012

Fons de seguretat 2013 I

Fons de seguretat 2013 II

Esmena estabilitat policies (10-05-2013)

Graella policies interins

Graella policies fixes