“Valoram positivament la intervenció de la Fiscalia Anticorrupció en el tema Cesgarden”

Aquest darrers anys hem sentit i llegit moltíssimes informacions, declaracions, i opinions aparegudes als mitjans de Menorca, especialment als mitjans escrits, sobre el procés amb Cesgarden i la nefasta sentència per als interessos dels menorquins del la sentència Cesgarden que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears.
Avui, més de tres anys després, podem llegir que la Fiscalia Anticorrupció irromp a Menorca pel cas Cesgarden. Des del PSM Més per Menorca valoram de manera molt positivament aquesta notícia, tot i que som que potser no serà una qüestió ràpida ja que la fiscalia esta molt ocupada amb la multitud de caso de corrupció que hi ha a les illes i que ens han situat al top espanyol de la corrupció, i conscients també que compta amb uns mitjans escassos ( a més darrerament s’han reduït els recursos a la seva disposició, se li han posant pals a les rodes o, per exemple, s’ha desmantellat la Unitat Especial d’Investigació Judicial contra la Corrupció de l’Agència Tributària de les Balears), confiam plenament en la seva actuació. Alhora, valoram també com a molt positiva la passa donada pel president Tadeo i la Consellera Vidal de dur a la Fiscalia tot el tema Cesgarden, tal i com també havia suggerit el PSM més per Menorca. Una vegada més, ens posam a disposició seva en aquesta actuació per ajudar en tot el què sigui necessari.

En el seu moment, a més de lamentar profundament la sentència ferma Cesgarden pel que afecta negativament a tots els menorquins des del moment de la mateixa, tant la sentencia com l’informe, ens obligava de demanar que s’estudiïn totes les opcions possibles per tal de pal•liar els seus efectes negatius.
Volem recordar que el contingut d’aquesta sentència i de l’informe “Olleros”-encarregat per l’actual equip del Consell Insular de Menorca- q, tal i com us vam exposar en una altre ocasió, assenyalaven alguns dubtes i mostràvem que hi podria haver hagut “possibles errades”, tant en la forma dels procediment seguit (des de la possible comissió d’errors en l’estratègia de la defensa, en com s’havien fet els recursos i en les actuacions jurídiques que no s’havien fet, i que, posteriorment, en declaracions als mitjans de Menorca el mateix advocat va considerar que potser hi havia hagut “desgracias formales”. ) , com en el fons del mateix procediment (propietat parcel•les, peritatge de la indemnització, es a dir,del guany que s’ha perdut per no construir l’hotel, la substitució processal , etc..), que podien obrir alguna via jurídica més a explorar per part del Consell Insular de Menorca per poder pal•liar aquesta sentència o reduir l’impacte sobre les arques del Consell i sobre els interessos dels menorquins i menorquines.
Llavors, des del PSM Més per Menorca vam presentar vàries propostes al Ple del Consell que instaven al president Tadeo a fer tot el possible i tot el que estàs en les seves mans per intentar pal•liar els efectes tan negatius que té damunt Menorca aquesta sentència i i iniciar una anàlisi profunda del procediment que s’ha seguit en aquest cas, amb una única i clara voluntat: 1) saber què ha passat realment i què ens ha duit a una sentència tan dolorosa com aquesta; i 2) analitzar i valorar les accions que se’n puguin derivar quant a la defensa dels interessos del CIM i, per tant, de tots els menorquins.
Tot i que el PP ens la va votar en contra i va qualificar de poca vergonya la consellera del PSM Més per Menorca per fer aquesta proposta, d’utilitzar la tàctica de l’estruç, de no voler assumir responsabilitats, etc…, a més de recordar-nos que el PP ja havia aclarit els dubtes de la sentència (amb una simple recerca per Internet i a les hemeroteques ho podreu llegir) , avui , i ho volem repetir, valoram de manera molt positiva la passa donada pel president Tadeo i per la Fiscalia i, una vegada més, ens posam a disposició seva en aquesta actuació.