La renda mínima als pressuposts de la CAIB 2015

PSM Més per Menorca: “Mentre la pobresa augmenta, el Govern redueix la partida per la renda mínima”

Nel Martí considera una temeritat que aquesta partida baixi de 7,5 a 5 milions d’euros. També critica que s’ajorni una vegada més l’aplicació de la cartera bàsica de serveis socials: “a la pràctica, l’estan derogant”.

pobre

El PSM Més per Menorca creu que és una temeritat que una partida que hauria de pujar baixi. La partida per la renda mínima d’inserció social, que l’any passat era de 7.457.221 euros, ara serà de 5.028.431 euros. El diputat menorquinista explica: “Mentre tots els indicadors de pobresa augmenten el Govern redueix una prestació econòmica dirigida a les persones sense recursos econòmics imprescindibles”.

Per altra banda, la Conselleria de Família i Serveis Socials ha renunciat durant aquesta legislatura a fer efectiva la cartera bàsica de serveis socials, que és va aprovar mitjançant decret, i que considera que determinades prestacions socials són drets subjectius. Primer la va posposar per l’any 2013, desprès per l’any 2015 i ara, a través de la Llei de Pressuposts, ho pot posar per l’any 2016. Nel Martí afirma: “Han tingut 4 anys per fer aquesta feina i han estat incapaços. No han pogut derogar el Decret de Cartera perquè era un decret de mínims amb un ample suport de totes les entitats socials, però a la pràctica és com si ho haguessin derogat perquè no ho han aplicat”.

Els drets són els següents:

– El servei de teleassistència no vinculada a la situació de dependència.
– Servei d’ajuda a domicili no vinculat a la situació de dependència.
– Servei d’allotjament alternatiu.
– Ajut per cobertura de necessitats bàsiques.
– Prestació de renda bàsica.
– Prestació econòmica per a persones que han estat tutelades per l’Administració.

Segons el diputat del PSM Més per Menorca, “També és curiós que el Govern comptabilitzi com a pujada en els pressupostos una única partida. Així la Conselleria de Família i Serveis socials considera que la partida de 21 milions que no està en el seu pressupost s’ha d’imputar aquesta Conselleria perquè va dirigida a la concertació de residències per a persones amb discapacitat que està consignada a la secció 32 de transferència als Consells. I a la vegada a la memòria d’aquesta secció és considera un èxit la pujada de dobles als Consells”.